Plynulé lití

Plynulé lití je proces, kdy roztavená ocel se ochlazuje a tvrdne do sochorů nebo desek. Jádro je stále roztavené a jeho vnější obal je tvrdý.

Roztavený kov se přesouvá z pánve do mezipánve, kde se pomalu vypouští do odlévacího stroje. Forma, do níž proniká ocel, se chladí vodou.

Úkol

Při výrobě ocelových polotovarů ve strojích pro plynulé lití představuje měření teplot každodenním nelehký úkol. Regulace fáze sekundárního chlazení je zásadním aspektem tohoto procesu. Přesná regulace teploty během chlazení je při výrobě odpovídajících tříd oceli nenahraditelná.

Nelehkým úkolem pro obsluhu je udržet ocel v kanálu a regulovat rychlost ochlazování. Vzhledem ke kolísání teploty mezipánve to nemusí být zrovna jednoduché.

Podle třídy oceli a vsázky může být proces ochlazování pásů kritický. Různé skupiny tříd oceli se vyznačují odlišnými cílovými teplotami, které je potřeba regulovat v rozsahu od 600 °C do 1200 °C. Teploty, jež převyšují nebo podkročují tyto hodnoty, znehodnotí výrobek, a tudíž nepříznivě ovlivní výkonnost linky.

Proto je zjišťování teplot v oddílu vytékání pásu důležité pro správné řízení procesu. Je tak zajištěna vysoká kvalita povrchu a optimální mikrostruktura pásů.

Naše řešení

Naše infračervené teploměry přesně měří ochlazování desek, sochorů a vlků, čímž zajišťují, že produkty vykazují totožné vlastnosti, a okamžitě přinášejí obsluze informace o teplotách, které jsou pro proces ochlazování zásadní.

Pyrometry IMPAC a termokamery MIKRON sledují teplotu při nalévání roztaveného kovu do formy.

LumaSense přináší vysoce specifické pyrometry a příslušenství, které si poradí i s náročným prostředím v prostoru odlévání. V takovém prostředí se vyskytuje pára, vysoké teploty a agresivní vodní mlha. Tyto pyrometry a termokamery musí být v tomto prostoru čisté a chladné. Údaje o teplotě napomáhají obsluze regulovat rychlost procesu a ochlazování formy. Tak se zlepšuje kvalita desky i sochorů.

MIKRON MCS640 s přesným zobrazením horkého okraje a schopností teplotního profilování umí regulovat procesy plynulého lití lépe než jakákoli jiná zobrazovací metoda.

-->