Pyrometry / detektory horkých kovů

Infračervené pyrometry / detektory horkého kovu

Pyrometry jsou infračervené teploměry, které opticky měří teplotu povrchu v určitém (malém) bodě na tomto povrchu, a to rychle a velmi přesně díky digitálnímu zpracování signálu. Detektory horkého kovu jsou infračervené spínače a rovněž detekují infračervené záření, ale jejich výstupem je místo údaje o teplotě spínací signál v případě překročení či podkročení teploty.

Pyrometry mají různé spektrální rozsahy, výběr přitom závisí na měřeném materiálu. K měření kovů se proto používají krátkovlnné spektrální rozsahy, k měření nekovových materiálů dlouhovlnné.

Řady Metis M3/H3 a Sirius pro stacionární instalaci a řada přenosných přístrojů Capella C3 měří v krátkovlnném rozsahu, přístroje řady Metis jsou k dostání s různými spektrálními rozsahy. Protože různé dostupné spektrální rozsahy lze používat v různých oblastech, doporučujeme před koupí zařízení osobní konzultaci.

Řady

Ruční pyrometry řady Capella C3

Ruční pyrometry s krátkovlnným měřicím spektrem se výborně hodí například pro měření v kovozpracujícím průmyslu. Nabídka jednobarevných i dvoubarevných zařízení umožňuje dokonalá srovnávací měření se stacionárními zařízeními stejného typu nebo také kontrolní měření v rámci kontroly kvality. Dvoubarevné pyrometry lze přepnout na jednobarevný měřicí režim, a tudíž mají velmi flexibilní využití. Technické údaje jednobarevných pyrometrůC318: 180–1 300 °C, 1,8 µm, 1 ms Teplotní [...]

Pyrometry řady Metis

Řada Metis se skládá z jednobarevných pyrometrů s různými spektrálními rozsahy. Jsou k dispozici pro stacionární instalaci a používají se pro měření nekovových materiálů, skla nebo spalin. Technické údajeMY34: 300–1 300 °C, 3,43 µm, 100 ms, výroba polovodičů Teplotní rozmezí 300–1300°C Spektrální rozsah 3.43 µm Doba odezvy / doba expozice 100 ms Nejmenší velikost měřeného bodu 1.2 mm Datový list [...]

Pyrometry řady Metis M3 / Metis H3

Modely s rychlým měřením Metis M3 a vysokorychlostní modely H3 jsou krátkovlnné pyrometry nejnovější generace. Jsou k dispozici pro stacionární instalaci s integrovanou optikou nebo ve verzi s optickými vlákny. Technické údaje jednobarevných pyrometrůM323: 50–1 500 °C, 2,3 µm, 1 ms Teplotní rozmezí 50–800 °C 80–1200 °C 100–1500 °C Spektrální rozsah 2–2,6 µm Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms Nejmenší velikost měřeného bodu 0,6 mm [...]

Referenční (Transfer standard) pyrometry řady Diadem

Referenční (Transfer standard) pyrometry řady Diadem jsou vysoce přesné radiační pyrometry založené na mezinárodní teplotní stupnici ITS90. Používají se: pro ověření kalibračních zdrojů. Model CS1500 lze v případě zjištění odchylek rovněž pyrometricky nastavit. pro kontrolu pyrometrů porovnáním s modelem Diadem. V případě odchylek můžeme pyrometr nastavit my, nebo lze k jeho nastavení využít kalibrační a nastavovací software SensorCal3. pro normální měřicí úlohy všude tam, [...]

Pyrometry řady Sirius

Řada Sirius zahrnuje 3 modely pyrometrů v jednobarevném provedení, které měří ve 3 různých krátkovlnných spektrálních rozsazích. Používají se především k měření holých kovových povrchů. Modely SI23 jsou vybaveny pevným objektivem s proměnnou pozicí čočky pro nastavení ohniskové vzdálenosti do 8 různých poloh. Modely SS09 a SI16 mají nastavitelnou optiku, u níž lze ohniskovou vzdálenost nastavovat plynule v celém rozsahu objektivu. Technické údaje jednobarevných pyrometrůSI23: [...]

Detektory horkého kovu řady Polaris

Detektory horkého kovu (také nazývané infračervené spínače) detekují infračervené záření stejně jako pyrometry. Jejich výstupem však není údaj o teplotě, ale spínací signál v případě překročení či podkročení teploty. Měří v krátkovlnném spektrálním rozsahu, a proto se používají především k měření kovů. Technické údaje jednobarevných pyrometrůSI23: 50–900 °C, 2,3 µm, 5 ms Teplotní rozmezí 250–1000°C [...]

Měřicí technologie

Měřicí metoda rozhoduje mimo jiné o plánovaném účelu použití.

Jednobarevné pyrometry (standardní infračervené teploměry) se velmi dobře hodí ke stanovení teploty většiny objektů. Při měření musí být zohledněna emisivita materiálu, ale tato hodnota je pro většinu materiálů známá a lze ji najít v tabulkách. Měření těmito zařízeními je zatíženo pouze velmi malými chybami.

Dvoubarevné pyrometry měří současně ve dvou spektrálních rozmezích a teplotu určují na základě poměru obou intenzit záření.
Pokud tedy poměr záření zůstává konstantní, a tedy útlum signálu působí v obou rozmezích vlnových délek stejně, umožňují měřit i přes znečištěné průzory, kouř nebo prach.

Vysokorychlostní pyrometry měří teplotu mnohonásobně rychleji než naše standardní přístroje M3 s hodnotou 1 milisekunda. Umožňují tak například vytvářet podrobné teplotní profily rychle se pohybujících dílů nebo zavádět regulační procesy, u nichž je zapotřebí udržovat určitou teplotní úroveň. Vysokorychlostní pyrometry jsou k dispozici jako jednobarevné i dvoubarevné pyrometry.

Zdaleka nejlepší způsob měření

Bezkontaktní měření teploty pomocí pyrometrů v mnoha ohledech převyšuje kontaktní způsob měření. Často se však objevují otázky, na něž kvůli chybějícím zkušenostem nelze najít jednoduchou odpověď. Je třeba zvážit spektrální rozsah, který je nutné zvolit tak, aby odpovídal materiálu, dobu odezvy odpovídající rychlosti průchodu měřeného materiálu i případné rušivé vlivy v místě instalace.
Pokud se potýkáte s podobnými otázkami ohledně měření, poskytneme vám individuální poradenství.
Záleží nám na tom, abyste pomocí našich výrobků mohli měřit dlouho a bez problémů.

V našem přehledu produktů (pdf) se dozvíte další informace o pyrometrech, kalibračních zdrojích, softwaru a příslušenství i o užitečných kritériích pro výběr a našich službách.