Pyrometry / detektory horkých kovů

Infračervené pyrometry / detektory horkého kovu

Pyrometry jsou infračervené teploměry, které opticky měří teplotu povrchu v určitém (malém) bodě na tomto povrchu, a to rychle a velmi přesně díky digitálnímu zpracování signálu. Detektory horkého kovu jsou infračervené spínače a rovněž detekují infračervené záření, ale jejich výstupem je místo údaje o teplotě spínací signál v případě překročení či podkročení teploty.

Pyrometry mají různé spektrální rozsahy, výběr přitom závisí na měřeném materiálu. K měření kovů se proto používají krátkovlnné spektrální rozsahy, k měření nekovových materiálů dlouhovlnné.

Řady Metis M3/H3 a Sirius pro stacionární instalaci a řada přenosných přístrojů Capella C3 měří v krátkovlnném rozsahu, přístroje řady Metis jsou k dostání s různými spektrálními rozsahy. Protože různé dostupné spektrální rozsahy lze používat v různých oblastech, doporučujeme před koupí zařízení osobní konzultaci.

Řady

Ruční pyrometry řady Capella C3

(Visited 29 times, 1 visits today)

Pyrometry řady Metis

(Visited 16 times, 1 visits today)

Pyrometry řady Metis M3 / Metis H3

(Visited 18 times, 1 visits today)

Referenční (Transfer standard) pyrometry řady Diadem

(Visited 11 times, 1 visits today)

Pyrometry řady Sirius

(Visited 12 times, 1 visits today)

Detektory horkého kovu řady Polaris

(Visited 7 times, 1 visits today)

Měřicí technologie

Měřicí metoda rozhoduje mimo jiné o plánovaném účelu použití.

Jednobarevné pyrometry (standardní infračervené teploměry) se velmi dobře hodí ke stanovení teploty většiny objektů. Při měření musí být zohledněna emisivita materiálu, ale tato hodnota je pro většinu materiálů známá a lze ji najít v tabulkách. Měření těmito zařízeními je zatíženo pouze velmi malými chybami.

Dvoubarevné pyrometry měří současně ve dvou spektrálních rozmezích a teplotu určují na základě poměru obou intenzit záření.
Pokud tedy poměr záření zůstává konstantní, a tedy útlum signálu působí v obou rozmezích vlnových délek stejně, umožňují měřit i přes znečištěné průzory, kouř nebo prach.

Vysokorychlostní pyrometry měří teplotu mnohonásobně rychleji než naše standardní přístroje M3 s hodnotou 1 milisekunda. Umožňují tak například vytvářet podrobné teplotní profily rychle se pohybujících dílů nebo zavádět regulační procesy, u nichž je zapotřebí udržovat určitou teplotní úroveň. Vysokorychlostní pyrometry jsou k dispozici jako jednobarevné i dvoubarevné pyrometry.

Zdaleka nejlepší způsob měření

Bezkontaktní měření teploty pomocí pyrometrů v mnoha ohledech převyšuje kontaktní způsob měření. Často se však objevují otázky, na něž kvůli chybějícím zkušenostem nelze najít jednoduchou odpověď. Je třeba zvážit spektrální rozsah, který je nutné zvolit tak, aby odpovídal materiálu, dobu odezvy odpovídající rychlosti průchodu měřeného materiálu i případné rušivé vlivy v místě instalace.
Pokud se potýkáte s podobnými otázkami ohledně měření, poskytneme vám individuální poradenství.
Záleží nám na tom, abyste pomocí našich výrobků mohli měřit dlouho a bez problémů.

V našem přehledu produktů (pdf) se dozvíte další informace o pyrometrech, kalibračních zdrojích, softwaru a příslušenství i o užitečných kritériích pro výběr a našich službách.

(Visited 141 times, 1 visits today)