Pyrometry řady Metis M3 / Metis H3

Modely s rychlým měřením Metis M3 a vysokorychlostní modely H3 jsou krátkovlnné pyrometry nejnovější generace. Jsou k dispozici pro stacionární instalaci s integrovanou optikou nebo ve verzi s optickými vlákny.

Technické údaje jednobarevných pyrometrů

Teplotní rozmezí 50–800 °C
80–1200 °C
100–1500 °C
Spektrální rozsah 2–2,6 µm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,6 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 100–700 °C
150–1200 °C
180–1300 °C
Spektrální rozsah 1.65–2.1 µm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,4 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 200–1300°C
250–1300°C
350–1800°C
400–2500°C
500–3300°C *)
Spektrální rozsah 1.45–1.8 μm
*) 1.4 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,4 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 550–1400°C
600–1600°C
650–1800°C
750–2500°C
900–3000°C *)
1000–3300°C *)
Spektrální rozsah 0.7–1.1 μm /
*) 0.87 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,4 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 400–1400°C
450–1800°C
500–2200°C
550–3000°C
600–3800°C
Spektrální rozsah 1,27 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,3 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 600–1400°C
700–1800°C
Spektrální rozsah 0.855–0.905 µm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,7 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 900–2500°C
Spektrální rozsah 0,575–0,625 µm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,7 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)

Vysokorychlostní

Teplotní rozmezí 120–520°C
180–800°C
Spektrální rozsah 1.65–2.1 µm
Doba odezvy / doba expozice < 40 µs / < 20 µs
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,4 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 250–800°C
300–900°C
350–1100°C
400–1200°C
500–1600°C
600–1800°C
700–2500°C
Spektrální rozsah 1.45–1.8 μm
Doba odezvy / doba expozice < 40 µs / < 20 µs
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,4 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 550–1200°C
600–1400°C
650–1600°C
750–1800°C
750–2000°C
Spektrální rozsah 0.7–1.1 μm
Doba odezvy / doba expozice < 40 µs / < 20 µs
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,4 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)

Technické údaje dvoubarevných pyrometrů

Teplotní rozmezí 300–1000°C
350–1300°C
400–1600°C
500–1800°C
600–2300°C
800–3000°C *)
1000–3300°C *)
Spektrální rozsah Channel 1: 1.65–1.8 μm /
Channel 2: 1.45–1.65 μm
*) Channel 1: 1.64 μm /
Channel 2: 1.4 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0.5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,8 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 600–1400°C
750–1800°C
800–2100°C
900–2500°C
650–1500°C
1000–3000°C *)
1100–3300°C *)
Spektrální rozsah Channel 1: 0.93–1.1 μm / Channel 2: 0.75–0.93 μm
*) Channel 1: 0.99 μm /
Channel 2: 0.78 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0,5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,8 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)

Vysokorychlostní

Teplotní rozmezí 350–800°C
400–1200°C
500–1300°C
550–1400°C
600–1600°C
700–2300°C
1000–2500°C
1300–3000°C *)
Spektrální rozsah Channel 1: 1.65–1.8 μm /
Channel 2: 1.45–1.65 μm
*) Channel 1: 1.64 μm /
Channel 2: 1.4 μm
Doba odezvy / doba expozice < 80 µs / < 40 µs
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,8 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 600–1300°C
650–1300°C
750–1400°C
900–1800°C
1100–2000°C
1100–2200°C *)
1300–2500°C
1600–3300°C *)
Spektrální rozsah Channel 1: 0.93–1.1 μm /
Channel 2: 0.75–0.93 μm
*) Channel 1: 0.99 μm /
Channel 2: 0.78 μm
Doba odezvy / doba expozice < 80 µs / < 40 µs
Nejmenší velikost měřeného bodu 0,8 mm
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)

Vlastnosti

Snadné používání

 • Jasný 10 místný maticový displej pro zobrazení teploty nebo parametrů
 • Rychlé nastavení vzdálenosti měření díky objektivům vybaveným motorem (pouze modely M3)
 • Integrovaný monitoring znečištění hledáčku a práh vypnutí (pouze u dvoubarevných pyrometrů: pro kontrolu znečištění průzorů a hledáčků)
 • LED pro indikaci aktivních vstupů a výstupů.

Vhodné pro průmyslové aplikace

 • Odolné vůči elektromagnetickým polím
 • Ochrana připojení: proti přepólování, chybnému zapojení, přepětí.
 • Okolní teplota až 80 stupňů v případě skříně M3, u typů s vláknovou optikou až 250 °C v místě optické hlavy
 • Zařízení s integrovanou optikou jsou vybavena ochranným safírovým štítem proti poškrábání a vysokým teplotám
 • Hermeticky utěsněná optika u zařízení s pevnou optikou i objektivem vybaveným motorem
 • Modely s vláknovou optikou lze integrovat do zátěžových měřicích systémů pro měření v těch nejnáročnějších podmínkách.

Univerzální připojení

 • 2 analogové výstupy s vysokým 16bitovým rozlišením.
 • 3 vstupy výstupy, konfigurovatelné jako digitální vstupanalogový vstup nebo digitální výstup. Pro externí spínání, aktivaci uložených konfigurací pyrometru, externí analogové nastavení emisivity, nastavení vzdálenosti měření (přístroje s motorovým fokusem), externí úpravy nastavených hodnot (přístroje s PID regulátorem) nebo výstup spínacího signálu při teplotních událostech.
 • 3 digitální vstupy výstupy pro dálkové ovládání a výstup spínacího signálu při teplotních událostech a jako řídicí vstupy
 • 1 analogový vstup pro externí úpravu:
  • Emisivity
  • Vzdálenosti měření (přístroje s motorovým fokusem)
  • Nastavených hodnot (přístroje s PID regulátorem)
 • Volitelné možnosti:
  • Verze s PID regulátorem s vlastní optimalizací
  • Verze se systémy průmyslových sběrnic
  • Verze s 12pinovým nebo 17pinovým konektorem pro nastavení přístroje pomocí tlačítek, displejem přímo na zařízení, 2 analogovými výstupy, 3 konfigurovatelnými vstupy/výstupy nebo s PID regulátorem a velkým množstvím vstupů/výstupů: 1 analogový výstup, 4 digitální vstupy, 2 digitální výstupy.

Přesná optika

 • Motorové objektivy se jednoduše nastavují pomocí tlačítka a nastavená vzdálenost se zobrazuje na displeji nebo PC.
 • Manuální optika s rychlým a snadným plynulým nastavením ohniskové vzdálenosti jednou rukou.
 • Pevná optika s nejlepšími poměry vzdáleností zajišťuje velmi malou velikost měřených bodů.

Přesné zaměření

 • Velmi přesné laserové zaměřovací světlo pro nalezení cílového bodu. U objektivů s proměnným ohniskem lze průměr měřeného bodu optimálně přizpůsobit úloze měření.
 • Průhledový hledáček pro zaměření objektů s teplotami až nad 3 000°C. S terčem zobrazujícím měřenou oblast a nastavením jasu pro měření žhnoucích objektů.
 • Vysoce dynamický barevný kamerový modul pro zaměření a sledování na monitoru. Automatické nastavení jasu obrazu se mimořádně rychle přizpůsobí změnám jasu měřeného objektu, a je proto ideální pro monitorování procesů.

Nespočet možností na PC

 • Rozsáhlý software SensorTools pro zobrazení měřených hodnot, záznam nebo nastavení parametrů přístroje