Ruční pyrometry řady Capella C3

Ruční pyrometry s krátkovlnným měřicím spektrem se výborně hodí například pro měření v kovozpracujícím průmyslu. Nabídka jednobarevných i dvoubarevných zařízení umožňuje dokonalá srovnávací měření se stacionárními zařízeními stejného typu nebo také kontrolní měření v rámci kontroly kvality. Dvoubarevné pyrometry lze přepnout na jednobarevný měřicí režim, a tudíž mají velmi flexibilní využití.

Technické údaje jednobarevných pyrometrů

Teplotní rozmezí 180–1300°C
Spektrální rozsah 1.65–2.1 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0.5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 1.2 mm (0.4 mm with optional close-up lens)
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 250–1300°C
350–1800°C
400–2500°C
Spektrální rozsah 1.45–1.8 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0.5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 1.2 mm (0.4 mm with optional close-up lens)
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 550–1400°C
600–1600°C
750–2500°C
900–3000°C *)
1000–3300°C *)
Spektrální rozsah 0.7–1.1 μm
*) 0.87 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0.5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 1.2 mm (0.4 mm with optional close-up lens)
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)

Technické údaje dvoubarevných pyrometrů

Teplotní rozmezí 300–1000°C
350–1300°C
500–1800°C
Spektrální rozsah Channel 1: 1.65–1.8 μm /
Channel 2: 1.45–1.65 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0.5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 1.2 mm (0.4 mm with optional close-up lens)
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
Teplotní rozmezí 600–1400°C
750–1800°C
900–2500°C
Spektrální rozsah Channel 1: 0.93–1.1 μm /
Channel 2: 0.75–0.93 μm
Doba odezvy / doba expozice < 1 ms / < 0.5 ms
Nejmenší velikost měřeného bodu 1.2 mm (0.4 mm with optional close-up lens)
Datový list Manuál
(sekce ke stažení)
 • Hledáček se zobrazením velikosti měřeného bodu. Filtr na ochranu očí a pohodlný náhled i z větší vzdálenosti, např. skrz hledí bezpečnostní přilby.
 • Laserové zaměřovací světlo je zelené a jasné, takže je měřený bod vidět i na žhnoucích objektech.
 • Nastavitelná optika pro zaměření objektu ze vzdálenosti 380 mm až 10 m, umožňuje minimální velikost měřených bodů v celém rozmezí vzdáleností. I v nezaměřené oblasti (před ohniskem nebo za ním) je teplota měřena se stejnou přesností.
 • Dobře viditelný displej s možností přepínání mezi větším a menším formátem zobrazených informací a s mnoha údaji z měření.
 • USB připojení pro rychlý přenos dat do PC a nabíjení baterie.
 • Obrovská datová paměť pro uložení 32 000 jednotlivých odečtů nebo až 17,5 minuty s nejrychlejším průběžným ukládáním (1 ms).
 • Umožňuje uložit 100 míst měření s přednastavenými parametry měření včetně režimu ukládání a vlastního jména.

Součástí dodávky je samozřejmě i software SensorTools

 • Snadný přenos měřených dat a správa míst měření.
 • Grafická analýza dat s rozmanitými možnostmi grafického přizpůsobení.
 • Všechna nebo vybraná data lze ukládat ve vlastním formátu softwaru nebo ve formátu csv.
 • Porovnávat lze také mezi několika datovými soubory.