Systémové komponenty

Systémové komponenty jsou doplňkové komponenty k pyrometrům umožňující výhodným způsobem rozšířit rozsah využití. Máte-li další otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Digitální zobrazovací jednotka IF0000

LED digital display for panel mounting.
For use with a digital Sensortherm pyrometer and display of:

 • Measuring temperature, pyrometer parameters, active limit switches
 • Přehledný 4místný 7segmentový LED displej
 • Automatické rozpoznání pyrometrů Sensortherm
 • Přístup ke všem parametrům pyrometru a jejich nastavení bez použití PC
 • Další parametrizace pyrometru pomocí softwaru SensorWin
 • 4 spínací výstupy
 • Výstup pro digitální komunikační rozhraní RS232/485 (přepínatelný)
 • Lze přepínat mezi °C a °F
 • Zobrazení teploty a analýza prostřednictvím softwaru SensorWin 

Datový list: IF0000

PID programový regulátor Regulus RF a RD

Regulus RF a RD jsou programovatelné PID regulátory určené speciálně pro použití s pyrometry Sensortherm. Umožňují inteligentní a velmi rychlou regulaci. Jsou k dispozici v kompaktní verzi pro montáž do panelu nebo ve stolním provedení pro použití se dvěma pyrometry a přídavnými kontakty relé.

 • Regulus RF: PID programový regulátor pro montáž do panelu
 • Regulus RD: PID programový regulátor jako stolní model

Typickým příkladem použití je regulace téměř veškerých procesů ohřevu

 • Indukční pájení
 • Laserové pájení
 • Pájení v ochranné atmosféře
 • Cílený předehřev a dodatečný ohřev v procesech svařování

Funkce

 • Lze je přizpůsobit téměř všem indukčním systémům (také pro modernizaci stávajících systémů se vstupem pro korekční proměnnou)
 • Přímý výstup pro plynule nastavitelnou korekční proměnnou 0–10 V pro regulaci vysokofrekvenčního generátoru nebo výkonové komponenty
 • Funkce automatické optimalizace pro automatické stanovení řídicích parametrů
 • Lze připojit až 2 termočlánky

Umožňují cíleně programovat řízené rampy ohřevu, dobu výdrže a rychlost ochlazování. Inteligentní funkce APA (Automatic Process Adaptation – automatická adaptace procesů) zlepšují regulaci procesů pájení. Rozsáhlé funkce protokolování softwaru SensorTools jsou ideální pro „online“ sledování a následnou analýzu procesů. Regulátor se dobře uplatní v případě náročných požadavků na řízení výkonu laseru. Díky extrémně krátkému vzorkovacímu času pouhých 100 μs se skvěle hodí pro aplikace, jako je laserové vytvrzování, laserové pájení nebo laserové svařování.

 • Extrémně krátký vzorkovací čas 100 μs
 • 26 programů čítajících celkem 990 programových kroků
 • Automatické rozpoznání pyrometrů Sensortherm
 • Vstup pro termočlánek (volitelně)
 • Kontrola překrytí měřicích rozsahů
 • Funkce automatické optimalizace (automatické stanovení P-I)
 • Velké množství vstupů a výstupů: 7 digitálních výstupů a 6 digitálních vstupů
 • Nastavitelná emisivita pro každý krok programu
 • Snadné programování pomocí softwaru
 • Také pro modernizaci stávajících systémů se vstupem pro korekční proměnnou

Stolní model RD má navíc k dispozici

 • Možnost připojení dvou pyrometrů (např. pro rozšíření celkového teplotního rozmezí)
 • Možnost až dvou vstupů pro termočlánek, typ S nebo K
 • 4 omezovací relé: 230 V, 6 A

SensorTools pro Regulus je standardní software pro programování regulátorů Regulus, aby poté mohly regulátory provádět naprogramované kroky zcela samostatně. Obsluha pomocí PC navíc umožňuje přímou vizuální kontrolu provozu.

 • Konfigurace regulátoru
 • Vytváření a ukládání programů
 • Záznam a ukládání regulačních a teplotních procesů pro účely dokumentace
 • Prezentace a interpretace uložených událostí
 • Funkce automatické optimalizace pro automatickou detekci parametrů P a I

Teplotní skener GALAXY

Liniové skenery GALAXY plynule posouvají měřicí pole pyrometru přes objekty a zaznamenávají jejich teplotu. Lze definovat několik oblastí měření, které mohou být vyhodnocovány samostatně.

 • Maximální, průměrné a minimální hodnoty každého skenování měřeného materiálu poskytují rychlý přehled o tom, zda teploty objektu odpovídají požadavkům.
 • Teplotní profily, které lze zaznamenávat pomocí PC, poskytují informaci o rozložení teploty mezi okrajem a středem objektu.
 • Zobrazení povrchu umožňuje rychlé vizuální vyhodnocení teplotních rozdílů na měřeném materiálu, podobně jako při použití termovizní kamery.

Skenery lze používat v kombinaci se všemi pyrometry řady METIS s rozhraním RS485. Zejména při použití dvoubarevných pyrometrů lze generovat zobrazení povrchu, jaké termovizní kamery neumožňují.

 • Skener je vybaven krokovým motorem umožňujícím extrémně dlouhou životnost a nepřetržitý provoz 24 hodin denně.
 • 1 600 kroků měření s úhlem 90° také dovoluje zaznamenat až 1 600 měřených hodnot, díky čemuž lze provádět velmi podrobné vyhodnocení.
 • Krokový motor lze nastavovat do pozice jednotlivých 1 600 kroků pro měření teploty v konkrétním místě.

Modely SC71 / SC72 / SC73 / SC75 / SC81 / SC82 / SC83 / SC85

 • Až 16 oblastí měření se samostatným vyhodnocením teploty.
 • Až 16 analogových výstupů pro samostatné teplotní výstupy a provoz bez potřeby připojení k PC.
 • Úhel skenování nastavitelný mezi 0,56 a 90°.
 • Nastavitelná kroková rychlost v rozmezí 1 až 10 000 kroků/s.
 • Jednoduché nastavení a vyhodnocení měřených dat pomocí standardního softwaru SensorToolsnebo příkazů ASCII.

Datový list: Galaxy SC71 / SC72 / SC73 / SC75 / SC81 / SC82 / SC83 / SC85

Modely SC11 / SC12 / SC31 / SC32

 • Až 4 oblasti měření se samostatným vyhodnocením teploty.
 • Až 4 analogové výstupy pro samostatné teplotní výstupy a provoz bez potřeby připojení k PC.
 • Úhel skenování nastavitelný mezi 3,6 a 90° (SC11/SC12) nebo 0,6 a 15° (SC31/SC22).
 • Nastavitelná kroková rychlost v rozmezí 1 až 4 000 kroků/s.
 • Nastavení a vyhodnocení měřených dat pomocí PC nebo příkazů ASCII. U modelů SC12 a SC32 také přímo na zařízení, takže lze systém nastavit přímo na místě bez nutnosti připojení k počítači.

Skener GALAXY je vybaven chladicí skříní, takže jej lze používat i v náročných podmínkách.

Datový list: Galaxy SC11 / SC12 / SC31 / SC32

Adaptér skenovacího zrcadla SC10 pro pyrometry Metis a Sirius

Adaptér SC10 se používá především pro zjištění maximální teploty objektů v případech, kdy by se měřený objekt u pevně zaměřených pyrometrů dostal mimo jejich zorné pole nebo kdy by studenější části povrchu (např. okuje) zkreslovaly výsledek měření teploty.

Oblast použití

 • Měření špičkové hodnoty teploty na větších plochách
 • Měření tenkých drátů
 • Detekce míst bez okují na okujených površích kovů
 • Detekce a měření horkých míst
 • Detekce teplotních špiček na bramách, sochorech nebo ocelových pásech

Datový list: SC10

Zátěžový měřicí systém

Pyrometrický měřicí systém v odolném provedení z nerez oceli je určen pro nepřetržité měření teploty:

 • Ve válcovnách za tepla
 • V provozech kontinuálního lití
 • V odlévacích zařízeních / na automatických odlévacích linkách
 • V zařízení na svařování trubek
 • V dalších podobně náročných průmyslových podmínkách

Přesné měření i v těch nejobtížnějších podmínkách:

 • Použití až do teploty 250 °C u měřicí hlavy bez dodatečného chlazení
 • S poměrovými nebo radiačními pyrometry pro dvoubarevná nebo jednobarevná IR měření
 • Extrémně odolná opletená hadice z nerez oceli
 • Proplachování a čištění optického systému vzduchem
 • S vysokorychlostními modely pro měření při vysokých rychlostech válcovaných pásů

Systém je optimálně přizpůsoben podmínkám v ocelářském průmyslu. Optický systém je dimenzován pro teploty do 250 °C, čištění vzduchem zajišťuje dodatečné chlazení a udržuje objektiv a tím i zorné pole pyrometru bez nečistot.
Elektronika měřicího systému je namontována v chráněném umístění ve vzdálenosti až 30 metrů.

 • Flexibilní možnosti použití díky dálkově nastavitelné emisivitě a inovativnímu automatickému přizpůsobení procesům
 • Volitelně je k dispozici speciální režim licího proudu
 • Možnost dodatečné kalibrace na straně zákazníka
 • Vysoce přesná měření díky nejmodernější procesorové technologii a plně digitálnímu zpracování signálu
 • Nejrychlejší doby expozice s nejmenší velikostí měřeného bodu
 • Při použití paměti maximální hodnoty lze detekovat i ta nejmenší místa bez okují a změřit tak „skutečnou“ teplotu

Příklad použití na lince pro válcování za tepla

V této aplikaci je pyrometr umístěn pod pásem, takže měření není ovlivněno okujemi nebo loužičkami vody na něm. Vyhodnocovací jednotka je umístěna v rozvaděči. Měřicí trubice je udržována v čistotě proplachováním vzduchem.

Datové listy:

Zátěžový měřicí systém

Monitorování teploty v ocelářském průmyslu pomocí dobře chráněného flexibilního pyrometru

Paměťová jednotka měřených dat a maximálních hodnot AZ76

Jednotka AZ76 měří teploty procházejících měřených objektů pomocí pyrometru a určuje jejich maximální teplotu. Tyto hodnoty pak jednotka AZ76 porovná s předem nastaveným teplotním rozmezím a na základě toho, zda jsou s ním v souladu, nebo se odchylují, vydá odpovídající řídicí signál (prostřednictvím 4 spínacích výstupů pro stavy přehřátý, příliš teplý, OK nebo příliš chladný). Do zařízení se uloží každá naměřená hodnota s výsledkem hodnocení, datem a časem (max. 32 000 záznamů). Data lze načítat pomocí příkazů rozhraní nebo externího softwaru SchmiedeWin.

Prostřednictvím 4 signálových vstupů lze do jednotky AZ76 přinášet spínací signály úspěšně přepnutých spínacích hradel a ukládat je do protokolu.

Jednotka AZ76 se často používá pro zajištění kvality a protokolování v oblasti zápustkového kování, kdy se měří předkovek a řídí přepínání hradla v případě, že daný kus neodpovídá požadované teplotě:

Příliš horký –> Vyřadit
Příliš teplý –> Vrátit do oběhu (parametr je k dispozici volitelně)
OK –> Výroba
Příliš chladný –> Lze ohřát a zařadit do oběhu

Datový list (německy)AZ76