Pyrometry série IMPAC 6 s modulem TV kamery

Zabudovaný modul TV kamery u vybraných modelů.

Přehled:

Hlavní vlastnosti

  • Zabudovaný barevný kamerový modul pro zaměřování
  • Optické zarovnání na měřený objekt pomocí monitoru nebo přes software InfraWin s externím video grabberem.
  • Video výstup je galvanicky oddělený od zdroje napětí, analogového výstupu a digitálního rušení.
  • Na obraze na displeji mj. uvidíte: aktuální naměřenou teplotu, datum/čas, uživatelský text, jeden volitelný parametr.

Podrobnosti

Pyrometry řady Series 6-TV Advanced jsou digitální, kompaktní a rychlé pyrometry určené pro bezkontaktní měření teploty.
Pomocí barevného kamerového modulu lze měřený objekt opticky zaměřit pomocí monitoru nebo softwaru InfraWin 5 spolu s externím video grabberem.

Video výstup pyrometrů lze přímo připojit na video vstup monitoru do nebo video grabberu. Vestavěným kruhovým zaměřovacím terčíkem lze zamířit na měřený objekt.

Typické použití

  • Zpracování kovů
  • Výroba oceli
  • Sklářský průmysl
  • Cementárenský průmysl
  • Solární průmysl