Pulsar

Zařízení pro rekuperaci síry – E²T Pulsar

Zařízení pro rekuperaci síry využívají průběžného a okamžitého měření teploty

Pro optimální chod vašeho zařízení pro rekuperaci síry (SRU) je potřeba měřit a regulovat složitou řadu procesů. Především je důležitá regulace teploty v reakční peci, tak aby nedošlo k poškození žáruvzdorné hmoty vysokými teplotami a aby amonná sůl neucpávala konvertory při nízkých teplotách. LumaSense E²T využívá důmyslnou infračervenou technologii jako nástroj, jenž splňuje nároky na měření teploty ve vaší peci.

Skupina detekčních systémů LumaSense E²T je navržena pro průběžné a okamžité měření teploty žáruvzdorné hmoty (RT), teploty plynu (GT) nebo celkové teploty (FF) v nádobě bez ohledu na teplo, vibrace nebo korozivní plyny. Jednotlivé systémy umožňují vizuálně kontrolovat spalovací procesy, vytvrzení žáruvzdorné hmoty a preventivní údržbu i při natlakované a plně funkční nádobě.