Kalibrační zdroje MIKRON

Vysoce přesná kalibrační zařízení pro pyrometry, termovizní kamery, radiometrická zařízení, teplomety a spektrografické měřící systémy.

Černá tělesa jsou infrazářiče s pevnými nebo nastavitelnými teplotami v rozmezí -40 až 3000 ° C, které se používají pro kalibraci nebo ověřování přesnosti teplotních snímačů – pyrometrů, tepelných zobrazovacích systémů, systémů měření heatflux nebo spectrografických systémů a termokamer. V závislosti na modelu lze z kalibračního zdroje lze provádět záznam buď na jednom či více teplotních bodech nebo teplotních křivkách. Infračerveným měřícím zařízením lze sledovat a zaznamenávat tyto hodnoty. LumaSense Technologies nabízí jedinečný výběr velmi přesných černých těles a kalibračních zdrojů. Ty jsou nabízeny v přelomových hodnotách emeisivit a velmi homogenními emisními oblastmi, v široké škále různých velikostí otvorů které lze přizpůsobit požadované cílové oblasti. Rychlé časy zahřátí, ustálení pro vysoké teploty jsou samozřejmostí. Vnitřní kontrola skrze zpětnovazební smyčku kalibračních zdrojů – jsou poháněny integrovanými nebo externími digitálními PID regulátory. Regulace teploty při nízké až střední teplotě zdroje je zajištěno integrovanými termočlánky. Vysokoteplotní tělesa jsou řízeny integrovanými pyrometry.

-->