SmartDGA® Software

SmartDGA® software umožňuje jednoduché nastavení a interpretaci online DGA výsledků. SmartDGA™ software ulehčuje údržbu za momentálního stavu poskytnutím přístupu k DGA datům v několika platformách. Umožňuje volitelné nastavení zařízení pro SmartDGA Gauge™, SmartDGA Guard™ a SmartDGA Guide™.

DGA Viewer Software

SmartDGA Software™ umožňuje uživatelům konfiguraci systému pomocí různých nástrojů nastavení a prohlížení dat, které jsou právě čteny SmartDGA® zařízeními.

• Konfigurace zařízení: Na míru přizpůsobené úrovně detekce plynů, hodnoty Pozor, Varování a Alarm. Obsahuje uživatelsky konfigurovatelné nastavení pro detekci Rychlosti Změny u každého plynu. Aktivace poměru požadované hodnoty je rovněž dostupná.
• DGA přístrojová deska: DGA Viewer™ software zobrazuje všechny připojené přístroje a jejich stav. Dále pak poslední a následující čas odebrání vzorků.
• Tendence: Obrazovka Tendencí zobrazuje v grafu všechny detekované plyny za uživatelsky nastavitelnou časovou dobu. Zobrazit lze každý plyn samostatně nebo všech 9 najednou.
• Obrazovka s podrobnostmi: Přehled úrovní plynů a PPM/den a poměrů na jediné obrazovce. Poslední a následující datum a čas měření jsou rovněž zobrazeny.
• Duvalův trojúhelník: Vizuální diagnostický nástroj rozdělen do poruchových zón založený na typech elektrických a tepelných chyb tak, jak je definování v Duvalovém trojúhelníku typu 1 a 2 pro transformátory nebo LTC.

SmartDGA Pověřovací /Commissioning nástroj 

SmartDGA Commissioning nástroj umožňuje uživatelům nastavit SmartDGA® systém pomocí jednoduchého návodu.