Naše technologie

LumaSense Technologies jse světovým výrobcem snímačů teploty a detektorů složek plynů jako řešení pro energetiku, průmysl a trzích s pokročilými technologiemi. Naše inovativní řešení se nacházejí také na dalších trzích, jako jsou čisté technologie a solární energie, automotive a lékařství. Navrhujeme a vyrábíme senzory pro průmyslový, výzkum a originální výrobce zařízení (OEM).

Prostřednictvím našich značek jsme průkopníkem několik technologií, které umožňují našim zákazníkům řešit některé z nejnáročnějších aplikací z pohledu snímání s cílem maximalizovat efektivitu, zajištit bezpečnost a cílem zvýšení produktivity. Mnohá z našich řešení, včetně pyrometrů a termokamer využívají těchnologii měření teploty bezdotykově pomocí infračerveného (IR) světla. Naše řešení pro rozbor plynů využívají Photoacousticé spektroskopie (PAS), nedisperzní infračervené technologie (NDIR), technologii disperzní Infračervenou (DIR). Fluoroptické a Gallium Arsenidové materiály (GaAs) jsou základem pro naše řešení s optickými vlákny.

Zveme vás dozvědět více o technologiích, které patří mezi nejspolehlivější senzorové řešení na světě!

Infračervené snímání teploty – pyrometrie

Bezkontaktní měření teploty pro řízení procesů, vývoj kvalitních produktů a spolehlivost zařízení. Bezkontaktní měření teploty je optické měření vycházející z vlastností všech materiálů, která spočívá ve vysílání elektromagnetického záření (infračervené záření). Nástroje pro infračervené měření (pyrometr nebo termokamera) využívají toto záření k určování teploty. Dnes jsou obvyklé spektrální odezvy infračervených teploměrů poblíž, ve středu nebo ve [...]

Infračervené snímání teploty – zobrazování

Bezkontaktní měření teploty je optické měření vycházející z vlastností všech materiálů, která spočívá ve vysílání elektromagnetického záření (infračervené záření). Nástroje pro infračervené měření (pyrometr nebo termokamera) využívají toto záření k určování teploty. Termokamery fungují na krátkých, středních a dlouhých vlnových délkách. Při výběru správného měřicího nástroje, který se bude hodit pro různé vlastnosti měřeného objektu v konkrétní [...]

Infračervená kalibrace

Kalibrační zařízení určené pro pyrometry a termografické systémy, radiometry a systémy měřící tepelný tok a spektrografické měřicí systémy. Všechna tělesa vyzařují do svého okolí energii, která je úměrná jejich absolutní teplotě. Ačkoli se záření emitované z tělesa skládá ze všech vlnových délek, nachází se oblast, v níž je množství záření významné pro měření teploty v [...]

Fluoroptické měření teploty (FOT)

V roce 1978 vynalezla společnost Luxtron (nyní LumaSense Technologies) senzory měření teploty s optickými vlákny. Vytvořila totiž technologie Fluoroptic®. Měření teploty v náročných prostředích, kde elektromagnetické rušení představuje problém pro ostatní způsoby měření teploty. Technologie optických senzorů Fluoroptic® je založena na času vyhasínání fluorescence speciálního tepelně citlivého fosforeskujícího (fosforového) senzoru, jenž se nachází na konci [...]

Fotoakustická spektroskopie (PAS)

Analýza plynů u environmentálních a průmyslových emisí, pro pracovní hygienu a při sledování anestézie. Plynové nástroje pro fotoakustickou spektroskopii (PAS) se osvědčily v praxi hned v několika oborech. Technika PAS je vysoce přesná, stabilní a měří přímo bez ohledu na pozadí. Nevyžaduje žádný nosný plyn ani spotřební materiál. Fotoakustická detekce Při fotoakustické spektroskopii (PAS) se měřený [...]

Nedisperzní a disperzní infračervená analýza plynu (NDIR)

Analýza plynu, detekce a sledování v environmentálním, zdravotnickém a automobilovém průmyslu. Nedisperzní infračervená analýza (NDIR) kvantifikuje známé plyny. Tato technologie existuje již dlouhou dobu. Přesto je značka ANDROS® od společnosti LumaSense Technologies průkopníkem v analýze plynů NDIR v oblasti automobilových emisí a sledování pacientů. NDIR je srdcem naší řady produktů SmartGDA, jež jsou navrženy pro [...]

-->