Globální energie

S nárůstem poptávky po energii na celém světě, LumaSense se stává předním poskytovatelem zařízení pro snímání teploty a plynů respektive snímačů určených pro optimalizaci výkonu kotlů, pecí, rafinerií, trafostanic a transformátorů.

Robustní řešení pro snímání teploty a plynů od společnosti LumaSense poskytují přesné informace vhodné pro optimalizaci výkonu a prodloužení životnosti kritických energetických aktiv. Jako nejvíce důvěryhodné jméno v detekčních řešení se na nás obracejí energetické společnosti jako na etalon v nadém oboru a společnost LumaSense je vzroem pro rychlost a spolehlivost.

LumaSense má k dispozici různorodé porfolio a zkušený personál, aby vám pomohl výběrem chodného produktu a funkcí. Naše celosvětová přítomnost zajišťuje včasnou reakci na vaše požadavky.

Generování elektřiny

Pokračující vzestup celosvětové spotřeby elektrické energie klade stále větší nároky na efektivní řízení při výrobě energie (utilizace). Díky tomu zaznamenáváme zvýšení poptávky na zvýšení efektivity výroby a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí. Operátoři se na nás obracejí v ohledu inteligentních senzorů pro zlepšení dohledu nad operacemi a zároveň zvýšením bezpečnosti pracovníků a minimalizovaci rizika. [...]

Přenos & distribuce

Využití globální energie poroste.. Elektrická síť je rozsáhlá síť přenosových linek, rozvoden a elektráren, které dodávají elektrickou energii do našich domovů a podniků. Je to jeden z největších strojírenských počinů 20. století. Ale současná rozvodná síť je neefektivní, a od dob Thomase Edisona změnilo jen málo v základním konceptu. Až deset procent výkonu který vyprodukujeme [...]

Petrochemický

Řešení pro petrochemický průmysl Převratné snímací systémy pro účinnost rafinace a redukci odpadů Celosvětová produkce ropy se zvyšuje rychlostí 1 % za rok; oproti tomu produkce plynu roste o přibližně 3 %. Očekává se, že spotřeba energie ze zemního plynu překoná spotřebu ropy do 10 let. Odhaduje se, že prokázané zásoby ropy a plynu uspokojí [...]

-->