Generování elektřiny

Pokračující vzestup celosvětové spotřeby elektrické energie klade stále větší nároky na efektivní řízení při výrobě energie (utilizace). Díky tomu zaznamenáváme zvýšení poptávky na zvýšení efektivity výroby a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí. Operátoři se na nás obracejí v ohledu inteligentních senzorů pro zlepšení dohledu nad operacemi a zároveň zvýšením bezpečnosti pracovníků a minimalizovaci rizika.

LumaSense senzory poskytují nový pohled na proces v provozníh podmínkách. To umožňuje operátorům závodů, aby optimalizovali proces blíže k ideálu provozních podmínek s důvěrou v naměřené hodnoty a bez zvýšení nároků na současné vybavení či pracovní síly.

Měření teploty výstupních plynů z pece (FEGT)

Pokračující vzestup celosvětové spotřeby elektrické energie má nasvědomí stále se zvětšující nároky na zařízení na výrobu energie. Uhelné elektrárny to vede ke zvýšení efektivity výroby a zároveň minimalizovaní dopadu na životní prostředí. Použití Jedním z primárních parametrů monitorování výkonu boilerů je výstupní teplota plynů z pece (FEGT). Toto měření poskytuje jasný údaj přenosu tepla k vodním [...]

Transformátory

Ať už jste ve regionu s větším počtem starších transformátorů u kterých se provozovatel snaží získat co nejvíce ze svých stárnoucích transformátorů nebo v rostoucím regionu kde se nové stransformátory teprve umistňují a zřizovatelé se snaží držet krok s neustále rostoucí poptávkou, vždy řešení teplotu a složky plynů uvnitř, kdy LumaSense nabízí jedinečnou možnost prokazatelně [...]

Rozvodny

Existují další Elektrické zařízení u kterých je třeba kontrolovat, provádět údržbu a sledovat provozní náklady v rámci svých přenosových a distribučních sítí při současném snížení nákladů a udržení spolehlivosti. Drtivá většina elektrických rozvodných sítí společností se potýkají s tím, že většina všichni čelí stárnoucí infrastruktuře a zastaralému vybavení. V souvislosti s tím se objevují termíny [...]

Lumaspection pro kotle

Pokračující vzestup celosvětové spotřeby elektrické energie má nasvědomí stále se zvětšující nároky na zařízení na výrobu energie. Uhelné elektrárny to vede ke zvýšení efektivity výroby a zároveň minimalizovaní dopadu na životní prostředí. Použití Problém, kterému čelí každý majitel nebo obsluha uhelné elektrárny je produkce maximálního množství energie při zachování co nejnižších emisí nejbezpečnější a nejekonomičtější cestou. [...]

-->