Generování elektřiny

Pokračující vzestup celosvětové spotřeby elektrické energie klade stále větší nároky na efektivní řízení při výrobě energie (utilizace). Díky tomu zaznamenáváme zvýšení poptávky na zvýšení efektivity výroby a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí. Operátoři se na nás obracejí v ohledu inteligentních senzorů pro zlepšení dohledu nad operacemi a zároveň zvýšením bezpečnosti pracovníků a minimalizovaci rizika.

LumaSense senzory poskytují nový pohled na proces v provozníh podmínkách. To umožňuje operátorům závodů, aby optimalizovali proces blíže k ideálu provozních podmínek s důvěrou v naměřené hodnoty a bez zvýšení nároků na současné vybavení či pracovní síly.

Měření teploty výstupních plynů z pece (FEGT)

(Visited 249 times, 1 visits today)

Transformátory

(Visited 216 times, 1 visits today)

Rozvodny

(Visited 165 times, 1 visits today)

Lumaspection pro kotle

(Visited 191 times, 1 visits today)

(Visited 201 times, 1 visits today)