Měření teploty výstupních plynů z pece (FEGT)

Pokračující vzestup celosvětové spotřeby elektrické energie má nasvědomí stále se zvětšující nároky na zařízení na výrobu energie. Uhelné elektrárny to vede ke zvýšení efektivity výroby a zároveň minimalizovaní dopadu na životní prostředí.

Použití

Jedním z primárních parametrů monitorování výkonu boilerů je výstupní teplota plynů z pece (FEGT). Toto měření poskytuje jasný údaj přenosu tepla k vodním stěnám pece za určitých zatěžovacích podmínek a dále objasňuje očekávání výkonu super tepelného a opětovného tepelného procesu.

Pokud je FEGT příliš vysoké, zbytkový polétající popel se sloučí s nálepy a trubkami, kde vytvoří strusku, čímž se sníží účinnost tepelné výměny na stěny trubek. Celý tento efekt může vést ke zvýšenému usazování sazí, které je pak nutno profouknout, dále dochází ke korozi trubek, sníženému provozu se zátěží a možným bezpečnostním problémům.

Nízká hodnota FEGT může znamenat vysoké radiační ztráty u vodních stěn nebo nedokonalý spalovací proces, což opět vede ke snížení efektivity. Kvalita paliva, nadbytek vzduchu, výběr a náklon spalovače, nízký provoz NOX a problémy s přenosem tepla, to vše může ovlivnit teplotu výstupních plynů. Monitorováním FEGT může obsluha vyvážit a optimalizovat spalovací proces a zabezpečit pec boileru.

Obr. Spektrum CO2 emisí

Obr. Spektrum CO2 emisí

Naše řešení

LumaSense Technologies využila své 50 leté zkušenosti v průmyslu s měřením teploty a plynu a přispěla k vývoji nového systémového řešení specificky navrženého tak, aby efektivněji monitoroval výstupní teplotu plynu (FEGT) v pecích boilerů.

Řešení LumaSense používá náš IPE 140/45 pyrometr s úzkopásmovým filtrem dělaným na zakázku (přibližně 4,5 µm) k monitorování CO2 emisí z horkých spalovacích plynů.

Běžné spalování fosilního paliva obsahuje zhruba 10% CO2. Radiační emise z těchto molekul lze přesně měřit k získání přesné teploty horkého plynu bez vlivu stěn pece nebo trubek. Upravením hloubky pyrometru lze získat funkční profil o délce zhruba jedné poloviny šířky pece a získat tak průměrnou teplotu z oblasti výstupních plynů z pece.

Přínos pro Vás

• Minimalizace nežádoucí akumulace strusky a usazenin udržováním hodnoty
FEGT pod bodem, kdy dochází ke smíchání popelu.
• Optimalizace a úprava tepelného přenosu monitorováním FEGT za měnících
se provozních podmínek. Měření a vyčíslení hodnoty tepelné výměny a NOX & SO2 emisí.
• Nastavení spuštění alarmu k přesnému stanovení, kdy je třeba přijmout
nápravná opatření a zahájit proces vyfukování sazí. Minimalizace procesu
vyfukování sazí a následné zvýšení životnosti závěsů.
• Maximalizace efektivity boileru spuštěním za optimálních zatěžovacích podmínek.
• Prevence selhání pomocí nepřetržitého a aktivního monitorování teploty
pece. Minimalizace neplánovaných odstávek a nežádoucích provozních podmínek.
• Jednoduchá instalace a údržba za provozu boileru.

 

(Visited 180 times, 1 visits today)