Petrochemický

Řešení pro petrochemický průmysl

Převratné snímací systémy pro účinnost rafinace a redukci odpadů

Celosvětová produkce ropy se zvyšuje rychlostí 1 % za rok; oproti tomu produkce plynu roste o přibližně 3 %. Očekává se, že spotřeba energie ze zemního plynu překoná spotřebu ropy do 10 let. Odhaduje se, že prokázané zásoby ropy a plynu uspokojí poptávku na dalších 55 let. Z historického hlediska však produkce jen těžko dohání poptávku. Proto se vyvíjejí nové zdroje i technologie. Koncepce „Peak Production“ (Špičková výroba) se jeví jako zavádějící.

Energie je obecně vysoce důležitý nákladový faktor v chemickém průmyslu a petrochemický průmysl reaguje na tyto náklady citlivěji než jiná pododvětví v chemickém průmyslu. Petrochemický průmysl se podílí na 70 % výdajů vynaložených v chemickém průmyslu na paliva a 40 % výdajů na elektrickou energii. Jelikož energie představuje tak důležitý nákladový faktor, je energetická účinnost zásadní příležitostí ke snižování nákladů.

Odhaduje se, že celková efektivita rafinerie je přibližně 90 %. Mnohé procesy, jakými jsou destilace a reformování, mají značné nároky na vysoké teploty, a tudíž i na zvýšenou spotřebu energie. I malá vylepšení efektivity těchto procesů mohou zvýšit výnosy a přinést okamžitou návratnost investic. Odhaduje se, že v blízké budoucnosti lze uspořit 5-15 % energie.

Věděli jste ?

84%

84 obj. % ropných uhlovodíků se převádí na energeticky bohatá paliva?

60%

60 % energie v rafinerii se spotřebuje na „separační fázi“?

33,1%

33,1 % je podíl ropy na celosvětové spotřebě energie?

10%

10 % světových akcií se investuje do odvětví ropy a plynu?

(Visited 178 times, 1 visits today)