Sledování kritických nádob (CVM)

Kritické nádoby používané v chemickém, rafinačním a energetickém odvětví pracují při vysokých teplotách a hodnotách tlaku. Jsou tak vystaveny nebezpečí souvisejícímu s poškozením spojů a žáruvzdorné hmoty. Následky nezjištěných poruch mohou být velice závažné.

Běžně používané metody sledování v reálném čase jsou nespolehlivé a jejich instalace i provoz jsou nákladné.

Příležitost

Přesné měření teploty patřilo vždy k nejdůležitějším a nejnáročnějším úkolům sledování bezpečnosti kritických nádob v rafineriích a jiných průmyslových závodech.

Extrémní teploty a nerovnoměrné teplotní gradienty téměř znemožňují používat tradiční metody měření teplot v jednotlivých kritických bodech nebo shromažďovat kompletní data o teplotě.

Absence přesné a včasné detekce změn teploty zvyšuje pravděpodobnost výskytu poruch a problémů s nimi souvisejících. Ty představují riziko pro bezpečnost a spolehlivost.

Nezjištěné poruchy mohou mít velice závažné důsledky a představují extrémní nebezpečí v případě, že nádoba není správně sledována. Prasknutí chemických reaktorů, zásobních nádrží nebo potrubních systémů může vést ke ztrátám na životech, ztrátě produktu a ke snížení výkonu.

K řešení těchto problémů je potřeba důmyslných sledovacích technik, které by zjistily nesprávné teploty a tendence, jež předcházejí nebezpečným a nákladným problémům.

Naše řešení

„Včasnější detekce horkých skvrn prostřednictvím termografie“

Již mnoho let se na systémy termočlánků a senzorů s optickými vlákny pohlíží jako na tradiční zařízení pro měření teploty kritických nádob. Přesto mohou být instalace a provoz těchto senzorů nespolehlivé a nákladné. Obvykle tato zařízení využívají kabelové nebo optické sítě a jsou v nich zabudovány bodové senzory, které pouze sledují teplotu izolovaných bodů na vnější straně nádoby. Měření pak může být nepřesné vzhledem k teplotním gradientům pláště.

Kromě toho zůstávají po selhání termočlánků před jejich výměnou nebo opravou nebezpečné mezery v celkových monitorovacích schématech. Chybějící body v monitorovacím schématu samozřejmě ohrožují kritickou nádobu, závod i zaměstnance v okamžiku vzniku náhlých horkých míst.

Inovativní termografické systémy jsou však dokladem, jak se radiometrická termografie vyvinula do zralé a nákladově konkurenceschopné alternativy. Bezkontaktní infračervená termografická zařízení jsou robustnější, spolehlivější a snáze se udržují. Rovněž jsou modernější díky technologickým výhodám, k nimž patří grafické zobrazovací jednotky (displeje), archivace historických hodnot a trendů, snadné zabudování do podnikových systémů SCADA apod.

„Vidět“ znamená věřit

K nově vznikajícím trendům, které si prorážejí cestu v chemickém, energetickém a rafinačním odvětví, patří rozšíření termokramer i do oblasti sledování kritických nádob. Díky těmto zařízením může obsluha nádob s vysokou teplotou a vysokým tlakem vidět v barvách tepelné vlastnosti zařízení, a to přímo v reálném čase. Takovéhoto přehledu nemůžete dosáhnout se systémy s optickými vlákny. Infračervená termografie je totiž výhodnější, uvážíme-li včasnou detekci možných poruch.

Termografické systémy jdou ještě dále: nabízejí komplexní pohled na teplotní profil nádoby a přitom zdůrazňují, kde se ukrývají možná nebezpečí. Díky systému infračervených kamer, které neustále sledují prostředí jako celek, je mnohem méně pravděpodobné, že si problému nevšimnete.

Na první pohled

  • Automatická detekce poruch při sledování kritických nádob
  • Osvědčená technologie od přední společnosti v oblasti termografických systémů
  • Snadno použitelný software s automatizovanou analýzou
  • Jednoduchá integrace do podnikového DCS
  • Pro místa s nebezpečím (ATEX)

Výhody pro vás

  • Lepší doba odezvy alarmu snižuje nebezpečí a možnost vzniku mimořádných událostí
  • Lepší schopnost předvídat vede k omezení neplánovaných výpadků
  • Větší dostupnost informací díky automatickému sledování „horkých bodů“
  • Nákladově efektivní instalace

Každá termokamera je osazena v utěsněném plášti, který je vybaven vnitřním chlazením a čištěním pozitivním tlakem. Brání se tak vstupu nečistot a hořlavých plynů do krytu. Software LumaSpec™ od společnosti LumaSense vyniká pokročilými vlastnostmi a uživatelsky přívětivým rozhraním. Pomocí jediného počítače je software schopen posílat příkazy a zároveň shromažďovat údaje až z 24 kamer namontovaných na místě.