Přenos & distribuce

Využití globální energie poroste..
Elektrická síť je rozsáhlá síť přenosových linek, rozvoden a elektráren, které dodávají elektrickou energii do našich domovů a podniků. Je to jeden z největších strojírenských počinů 20. století.

Ale současná rozvodná síť je neefektivní, a od dob Thomase Edisona změnilo jen málo v základním konceptu. Až deset procent výkonu který vyprodukujeme je ztracen v přenosu. Mnoho elektráren, často těch nejvíce znečištůjících, je drženo v rezervě, ačkoli jsou stále v probvozu a znečišťují životní prostředí, se stále používá k výrobě elektrické energie byť na několik desítek hodin za rok. Stojí peníze spotřebitelů a znamená zbytečné znečištění prostředí z elektráren.

“Chytré” elektrické sítě umožňuje domovům a podnikům použití sítě, stejně jako vyrobu a prodej, elektřiny ve více technologicky vyspělé způsobu.
Investice budou zapotřebí při sledování stavu majetku v podobě nových i stávajících transformátorů.

Transformátory

(Visited 216 times, 1 visits today)

Plynem izolovaný rozváděč

(Visited 218 times, 1 visits today)

Rozvodny

(Visited 165 times, 1 visits today)

(Visited 257 times, 1 visits today)