Přenos & distribuce

Využití globální energie poroste..
Elektrická síť je rozsáhlá síť přenosových linek, rozvoden a elektráren, které dodávají elektrickou energii do našich domovů a podniků. Je to jeden z největších strojírenských počinů 20. století.

Ale současná rozvodná síť je neefektivní, a od dob Thomase Edisona změnilo jen málo v základním konceptu. Až deset procent výkonu který vyprodukujeme je ztracen v přenosu. Mnoho elektráren, často těch nejvíce znečištůjících, je drženo v rezervě, ačkoli jsou stále v probvozu a znečišťují životní prostředí, se stále používá k výrobě elektrické energie byť na několik desítek hodin za rok. Stojí peníze spotřebitelů a znamená zbytečné znečištění prostředí z elektráren.

“Chytré” elektrické sítě umožňuje domovům a podnikům použití sítě, stejně jako vyrobu a prodej, elektřiny ve více technologicky vyspělé způsobu.
Investice budou zapotřebí při sledování stavu majetku v podobě nových i stávajících transformátorů.

Transformátory

Ať už jste ve regionu s větším počtem starších transformátorů u kterých se provozovatel snaží získat co nejvíce ze svých stárnoucích transformátorů nebo v rostoucím regionu kde se nové stransformátory teprve umistňují a zřizovatelé se snaží držet krok s neustále rostoucí poptávkou, vždy řešení teplotu a složky plynů uvnitř, kdy LumaSense nabízí jedinečnou možnost prokazatelně [...]

Plynem izolovaný rozváděč

V průběhu posledních desetiletí, plynem izolovaný rozváděče (GIS) nebo jističe pomocí SF6 (fluoridu sírový) jako dielektrika a obloukového hasícího média získaly významný podíl na trhu v rozvodnách a distribučních sítích se zvýšenou kapacitou vysokého napětí, významných uzlech v hustě osídlených městských oblastech. Nicméně, protože SF6 je také jedním z nejvíce účinných skleníkových plynů (potenciál globálního [...]

Rozvodny

Existují další Elektrické zařízení u kterých je třeba kontrolovat, provádět údržbu a sledovat provozní náklady v rámci svých přenosových a distribučních sítí při současném snížení nákladů a udržení spolehlivosti. Drtivá většina elektrických rozvodných sítí společností se potýkají s tím, že většina všichni čelí stárnoucí infrastruktuře a zastaralému vybavení. V souvislosti s tím se objevují termíny [...]

-->