Rozvodny

Existují další Elektrické zařízení u kterých je třeba kontrolovat, provádět údržbu a sledovat provozní náklady v rámci svých přenosových a distribučních sítí při současném snížení nákladů a udržení spolehlivosti. Drtivá většina elektrických rozvodných sítí společností se potýkají s tím, že většina všichni čelí stárnoucí infrastruktuře a zastaralému vybavení. V souvislosti s tím se objevují termíny jako utilizace a zavádění inteligentních senzorů pro řízení a monitorování kritických aktiv v síti, které využívají osvědčených technologií.

Tyto nově vyvinuté inteligentní senzory poskytují automatizované systémy sledování, které umožňují snížení nákladů na údržbu a zvýšení spolehlivosti kritických aktiv. Tato zařízení umožňují provozovatelům sítí realizovat dálkově ovládaná řešení pro monitorování v závislosti na aktuálních podmínkách, aniž by bylo jakkoli zvýšené úsilí pro pracovníky údržby v této oblasti … tedy naše řešení šetří čas i peníze.

Nasazení těchto pokročilých senzorů využívá odborné znalosti našich nejzkušenějších inženýrů v oblasti rozvoden kteří naše produkty testůjí a neustále sledují rozvodny na dálku a centrálně bez nutnosti manuálního, periodických kontrol.

Termální snímání transformátorů a rozvoden

Zvýšení úrovně bezpečnosti a spolehlivosti pomocí nepřetržitého monitorovacího systému. Po mnoho let, přenosné termální snímací kamery byly spolehlivým nástrojem prevence a nutné údržby elektrického distribučního systému u nízko, středně a vysoko napěťových instalací, kde jsou často používány v pravidelných časových intervalech. Optimalizované koncepty údržby v tomto průmyslu však stále častěji potřebují zapojení nepřetržitého a stacionárního [...]