Měření teploty pro aplikace elektronického testování

Sledování teploty polovodičových destiček uvnitř integrovaného obvodu, desek s plošnými spoji a samostatných součástek.

Výzva

Testování elektronických komponent se společným kontaktem prostřednictvím metod měření teploty, jako jsou termočlánky (TC) a odporová tepelná zařízení, představuje určité problémy.

Za prvé se mohou objevit obtíže při získávaní dobrého tepelného spojení s testovaným objektem kvůli tuhosti kovového kontaktního spojení, především pak jedná-li se o komponenty s různými tvary. Požadovaný fyzický kontakt může též poškodit citlivé součásti. Za druhé vysokoteplotní vedení kovového LeadScanu vyvolává pomalé výkyvy teplot, dokud se systém nedostane do tepelné rovnováhy.  Za třetí: pokud je komponenta napájena, existuje zde nebezpečí zkratu. A nakonec mají TC a RTD jen omezenou životnost kvůli únavě kovu, opakovanému ohýbání a postupné korozi.

Naše řešení

LumaSense nabízí dvě technologie pro tyto problémy a přichází s robustním systémem pro měření teploty.

Infračervená termografie: Model MC320

 • Bezkontaktní sledování. Měří emise tepelného záření z komponent a eliminuje všechny problémy s tepelnou a elektrickou vodivostí i fyzickým kontaktem. Dokonce též vydrží déle.
 • Tepelné profily s vynikajícím speciálním rozlišením. Poskytují ohromující plnobarevné 2-D vizuální snímky celých komponent, zvýrazňují tepelné gradienty a provádí porovnání mezi zařízeními. Přes 75 000 obrazových bodů (pixelů) a mikročočka se starají o rozlišení 200 μm.
 • Rychlá odezva. Provoz při 60 Hz umožňuje sledování přechodových jevů v náročných podmínkách.
 • Balíček profesionálního softwaru. Zajišťuje tendence pro statistickou regulaci výrobního procesu (SPC), vlastní definice alarmů a oblastí, zpracování obrazu a funkci exportování.

Termometrie s optickými vlákny: Modely 812, 822 a laboratorní sada FOT Lab Kit

 • Fosforová technika projekce vad. Systém pro optické měření teploty pracuje s keramickými fosforovými senzory vad, které jsou závislé na teplotě a zároveň odolné vůči všem zdrojům elektromagnetického rušení.
 • Flexibilní sondy z optických vláken. Sondy z optických vláken s jemnými silikonovými hroty se starají o dokonalý tepelný kontakt se zkoušenými zařízeními. Celoskleněná a plastová konstrukce minimalizuje riziko odvodu tepla a zabraňuje elektrické vodivosti. Nabízí prostorové rozlišení až 500 μm.
 • Rychlý a přesný. Až 10Hz proces s přesností dosahující hodnoty až 0,1 °C. Rutinní kalibrace in situ (na původním místě) zajišťuje přesný výkon.
 • Modulární konstrukce. Jednoduché zacvakávací konektory s robustními, avšak vyměnitelnými hroty sond, které lze snadno integrovat do zkušebních stanic a používat k eliminaci problémů s únavou kovu. Flexibilní nástavce z optických vláken a kompaktní elektronické moduly představují komplexní řešení.

Výhody pro vás

 • Provádějte rychlé, flexibilní a přesné měření teploty elektroniky, a určujte tak vlastnosti zařízení, zkoušejte příslušenství a analyzujte poruchy.
 • Eliminujte problémy s tepelnou vodivostí i elektrickou vodivostí prostřednictvím bezkontaktní infračervené termografie nebo vylepšených detektorů teploty z optických vláken.
 • Snižte dobu odstávek a zlepšete účinnost, a to díky robustním senzorům, jež minimalizují nutnost kalibrace. Zbavte se potřeby měnit senzory nebo alespoň omezte častost jejich výměny.
 • Poznejte tepelné vlastnosti svých zařízení díky komplexním 2-D tepelným profilům a lepšímu prostorovému rozlišení.
-->