Řešení pro odvětví integrovaných obvodů

Více jak 30 let zkušeností s výrobci zařízení

Teplota sehrává zásadní úlohu v odvětví s integrovanými obvody. Společnost LumaSense již více jak 30 let spolupracuje s výrobci zařízení na různých aplikacích. Řada výrobků Luxtron od společnosti LumaSense je průkopníkem v technologii měření teploty s optickými vlákny (FOT), která využívá fluorescenci fosforu k měření teploty ve vysokofrekvenčním prostředí a v prostředí s plazmou, vysokým napětím a s indukčními systémy.

Accufiber, nyní součást LumaSense, vyvinula techniku „Ripple Technique“, která řeší jednak rozptýlené záření lamp, jednak neznámé problémy s emisivitou substrátových disků (waferů) v systémech rychlého tepelného zpracování (RTP) zahřívaných lampou.  LumaSense je hlavním dodavatelem pro řadu výrobců vybavení. Provádíme úpravy podle zvláštních potřeb.

Leptání

(Visited 201 times, 1 visits today)

Depozice atomových vrstev

(Visited 168 times, 1 visits today)

(Visited 175 times, 1 visits today)