Odlévání a kování

Při odlévání a kování je teplota známkou kvality. Pro zachování vysoké úrovně procesů patří naměřené teploty k nejdůležitějším zjišťovaným hodnotám.

Výzva

Při odlévání a kování lze díky správným teplotám u všech procesů splňovat konkrétní požadavky na kvalitu; tak můžete dosáhnout optimálních vlastností koncových produktů. Regulace procesů se zpětnou vazbou a dokumentace naměřených dat se žádají stále více.

Abyste minimalizovali chyby při měření způsobené vnějšími vlivy, měli byste měřit teplotu pomocí nejkratší vlnové délky. Ve velmi náročných prostředích představují dvoubarevné pyrometry tu nejlepší volbu. Měření velkých dílů s různými teplotami je taktéž důležité. Poté je potřeba zkontrolovat rovnoměrnost rozložení teploty.

Naše řešení

Naše infračervené produkty přesně měří všechny relevantní teploty, a starají se tak o stabilní výrobní proces. Obsluha může regulovat a ovlivňovat parametry, a dosahovat tak nejvyšší kvality výrobků. Pomocí jednobarevných a dvoubarevných pyrometrů a termokamer můžete sledovat a zaznamenávat všechny fáze procesu. Díky speciálním funkcím implementovaným do našich produktů budete moci svůj proces analyzovat a optimalizovat.

Pyrometry IMPAC a termokamery MIKRON sledují všechny relevantní pracovní teploty.

LumaSense vám nabízí širokou škálu specifických pyrometrů, termokamer a příslušenství, které si poradí s náročným prostředím v odvětví odlévání a kování. Patří k nim ta prostředí, jež jsou vystavena páře, vysokým teplotám a vodní mlze.

Software TQCS (Temperature Quality Control System) můžete používat spolu s digitálními nebo analogovými pyrometry, a dokonale tak zaznamenávat a dokumentovat teploty pro každý jednotlivý zpracovávaný kus až na 30 strojích současně.

Výhody pro vás

  • Regulace teploty
  • Optimalizace vašeho procesu
  • Sledování vašeho procesu
  • Dokumentace vašeho procesu
  • Úspora energie
(Visited 130 times, 1 visits today)