Tváření za tepla

K tváření za tepla patří kupříkladu kování, kování lisováním, ohýbání, kalení při lisování i další procesy.

Z důvodu neustále rostoucích nároků na kvalitu materiálů, především pak oceli, se zpřísňují požadavky na dodržování přísných teplotních limitů při procesech tváření za tepla.

Výzva

Ve tváření za tepla sehrávají správné teploty tváření a tepelného zpracování zásadní úlohu při splňování daných kvalitativních požadavků a dosahování optimálních vlastností obrobků. Kromě přesného měření teploty musíte procesy regulovat se zpětnou vazbou a dokumentovat naměřená data.

Abyste omezili množství systematických chyb měření, jež mohou být zapříčiněny vnějšími vlivy (např. povrchovými odchylkami, odrazy), musíte vždy měřit teploty na kovových površích při co možná nejnižších vlnových délkách. Z toho vyplývá, že by pyrometry a termokamery měly provádět měření v pásmu poblíž infračerveného spektra, a to v závislosti na požadované pracovní teplotě.

Naše řešení

Nabízíme širokou škálu krátkovlnných pyrometrů a termokamer i komplexní nástroje se softwarem:

  • Přenosné pyrometry IMPAC IS 8 pro a IGA 8 pro
  • Procesní pyrometry IMPAC IS 140, IGA 140, IS 50-LO plus, IGA 50-LO plus, IS 320, IGA 320, IS 6 Advanced, IGA 6 Advanced
  • Termokameru MIKRON MCS640
  • IMPAC PI 6000 – programovatelný a rychlý ovladač pro řízení procesu
  • Dokumentační systém  IMPAC MultiTemp Logger

Naše robustní chladicí pláště a ochranné kryty jsou speciálně zkonstruovány tak, aby chránily nástroje v náročném a horkém prostředí, kde se vyrábí ocel. Tato zařízení jsou izolována a chlazena. Zařízení pro měření teploty jsou tak chráněna. Jsou maximálně efektivní a přitom je jejich nepřetržitý provoz bezpečný.

Výhody pro vás

  • Vysoce přesné a velice rychlé měření teploty
  • Kontinuální sledování pracovní teploty
  • Regulace procesu a jeho řízení
  • Dokumentace pracovních teplot
(Visited 202 times, 1 visits today)