Konečná úprava

Nástroje pro povrchové úpravy oceli

Teplota sehrává zásadní úlohu při procesech povrchových úprav oceli Nástroje pro měření teploty od LumaSense nabízejí špičkovou technologii, snadno se používají a jsou spolehlivé při sledování zásadních parametrů produktivity a jakosti výrobků.

Procesy indukčního kalení

Měření teploty v procesech indukčního kalení Sledování a regulace teplot patří k nejdůležitějším faktorům, které přinášejí požadovanou kvalitu a ziskovost indukčních kalicích procesů. U těchto aplikací můžete díky pyrometrii dělit a přesně měřit i dokumentovat teplotu jednotlivých komponent. Výzva Abychom při procesu indukčního kalení dosáhli optimální tvrdosti, je potřeba kovový obrobek rychle zahřívat po stanovenou [...]

Postupné kalení

Sledování a regulace teplot patří k nejdůležitějším faktorům, které zabezpečují požadovanou kvalitu a ziskovost indukčních kalicích procesů. V těchto aplikacích pyrometry s optickými vlákny dosahují při posunu induktoru po komponentě spolehlivých a opakovatelných výsledků. Výzva Při postupném kalení se induktor pohybuje po obrobku. Abychom zaručili opakovatelné a porovnatelné výsledky měření, je potřeba používat pyrometry s [...]

Indukční pájení naměkko

Jediná možnost, jak spolehlivě měřit teploty v indukčních procesech, spočívá v použití bezkontaktních metod založených na infračervené technice. Výzva Při indukčním měkkém a tvrdém pájení sehrávají správná teplota a rychlost ohřevu, přesné dávkování a koncentrace tepelného vstupu a vysoká opakovatelnost procesu zásadní úlohu k tomu, aby byly splněny specifikované jakostní požadavky a energie optimálně využita. Zvláštní [...]

Indukční svařování trubek

Jedním z řešení pro výrobu svařovaných trubek a potrubí je proces indukčního svařování. Vstupním materiálem pro trubky s podélnými svary je ocelový pás, jenž je veden přes tvářecí stroj, který mu dá tubulární tvar se švem. Tato podélně rozříznutá trubka poté prochází kontinuálním indukčním ohřevem v jedné nebo více cívkách (induktor). Hned za induktorem stlačí [...]