Indukční pájení naměkko

Jediná možnost, jak spolehlivě měřit teploty v indukčních procesech, spočívá v použití bezkontaktních metod založených na infračervené technice.

Výzva

Při indukčním měkkém a tvrdém pájení sehrávají správná teplota a rychlost ohřevu, přesné dávkování a koncentrace tepelného vstupu a vysoká opakovatelnost procesu zásadní úlohu k tomu, aby byly splněny specifikované jakostní požadavky a energie optimálně využita.

Zvláštní význam pak neleží jen na kontinuálním sledování těchto procesních parametrů, ale především na celém zadokumentování procesu. Zároveň musí být shromážděná data použitelná i pro regulaci procesu zpětnou vazbou.

S ohledem na kvalitu produktu je teplota tím nejdůležitějším faktorem. Nadměrné teploty mají špatný vliv na působení tavidel, zapříčiňují porozitu spojů nebo křehnutí materiálů. Oproti tomu nízké teploty způsobují nedostatečné smáčení nebo nedokonalé vyplnění vzduchové mezery ve spoji.

Jediná možnost, jak spolehlivě měřit teploty v indukčních procesech, spočívá v použití bezkontaktních metod založených na infračervené technice.

Naše řešení

Sledování polymeru pomocí pyrometrů:

 • Kontinuální měření a sledování procesních teplot
 • Spolehlivé měření teploty horkých kovů pomocí pyrometrů měřících v pásmu krátkých vln.
 • Malá zorná pole a krátké doby shromažďování dat při absolutně přesném měření

 

 • IS 6 Advanced
 • IGA 6 Advanced
 • IGA 6/23 Advanced
 • ISR 6 Advanced
 • ISR 6-TI Advanced
 • IGAR 6 Advanced
 • ISR 12-LO
 • IGAR 12-LO
 • IS 50-LO plus
 • IGA 50-LO plus
 • IS 140
 • IGA 140
 • IGA 140/23
 • IS 320
 • IGA 320
 • IGA 320/23
 • IGA 320/23-LO

Procesní kontrola pomocí programovatelného ovladače (PI 6000):

 • Regulace teploty tvrdého/měkkého pájení se zpětnou vazbou (pracovní teplota)
 • Specifikace rychlosti ohřevu a ochlazování, např. pro prevenci deformace dílů, které je potřeba spojit, a popraskání křehkých materiálů
 • Specifikace několika vyčkávacích fází pro namáčení obrovských komponent nebo pro automatický přívod svařovacího drátu

Speciální software pro indukční regulaci

 • Komplexní dokumentace procesů
 • Sledování a validace spolehlivosti procesů

Výhody pro vás

 • Vysoce kvalitní výroba podle zákaznických specifikací
 • Snadná a rychlá optimalizace procesů
 • Robustní a opakovatelné výrobní procesy
 • Vysoká flexibilita díky ovladačům s více programy
(Visited 169 times, 1 visits today)