Procesy indukčního kalení

Měření teploty v procesech indukčního kalení

Sledování a regulace teplot patří k nejdůležitějším faktorům, které přinášejí požadovanou kvalitu a ziskovost indukčních kalicích procesů.

U těchto aplikací můžete díky pyrometrii dělit a přesně měřit i dokumentovat teplotu jednotlivých komponent.

Výzva

Abychom při procesu indukčního kalení dosáhli optimální tvrdosti, je potřeba kovový obrobek rychle zahřívat po stanovenou dobu v rámci vícestupňového teplotního profilu. Na kvalitu a mechanické vlastnosti výsledných částí má výrazný vliv přesnost měření teploty a stabilita před ochlazením dílu.

Při kalení povrchů z oceli, lité oceli nebo litinových částí musí být dosaženo těchto vlastností:

 • Komponenta musí získat požadovanou tvrdost ve všech požadovaných oblastech
 • Musíte dosáhnout požadované nebo nutné hloubky tvrdosti
 • Nesmí dojít k poškození komponenty
 • Deformace komponenty musí být co jak nejmenší
 • Proces musí být co možná nejkratší
 • Výsledky musí být opakovatelné

Sledování a regulace teploty sehrávají zásadní úlohu při dosahování uvedených cílů. Příliš nízké teploty povedou k příliš malé hloubce pronikatelnosti, zatímco příliš vysoké teploty mohou komponentu poškodit. Ovšem i trvání indukční vazebné energie, tj. teploty, hraje významnou roli.

Naše řešení pro proces kalení

Ohřívání a energetické nároky můžete optimalizovat pomocí bezkontaktního měření teploty a vhodných ovladačů. Infračervené termokamery umí měřit široký teplotní profil a nabízí lepší a detailní pohled na teplotní gradienty v celém obrobku. Tak lze dokonaleji vhlédnout do procesu kalení.

Pyrometry ovšem přesně a precizně měří teplotu v jednom pevném bodě a zajišťují opakovatelnost, která je v procesech indukčního kalení zásadní. Kromě toho jsou pyrometry schopny měřit velmi rychle, což je potřeba u rychlých změn teploty indukčního procesu.

Pokud použijete pyrometry, termokamery a rychlé ovladače pro sledování teploty a řízení procesů, můžete zvýšit kvalitu, přesnost a opakovatelnost mnoha procesů tepelného zpracování.

„Klasické“ měření komponentů

Rozsah teplot mezi 300 a 1200 °C.

Doporučujeme, abyste používali pyrometry s krátkovlnným spektrálním rozsahem. K dostání jsou různé pyrometry s rozličnou optikou, velikostmi bodu (průměry paprsku) a dobami odezvy.

 • IS 5
 • IGA 5
 • IS 6 Advanced
 • IGA 6 Advanced
 • ISR 6 Advanced
 • IS 140
 • IGA 140
 • IS 320
 • IGA 320
 • IGA 320/23-LO
 • IS 50-LO plus
 • IGA 50-LO plus

Termokamery MIKRON pro měření kalicích procesů od 600 °C.

 •  Řada Series MCS640
Procesy předehřevu a záběhu výroby

Pro měření teploty žíhání po indukčním kalení.

Různé pyrometry s rozličnou optikou, velikostmi bodu (průměry paprsku) a dobami odezvy pro aplikace s teplotami od 50 °C.

 • IS 5
 • IGA 5
 • IGA 6 Advanced
 • IGA 6/23 Advanced
 • IS 12
 • IS 140
 • IGA 140/23
 • IGA 320
 • IGA 320/23
 • IGA 320/23-LO
 • IGA 50-LO plus

Termokamery MIKRON pro měření kalicích procesů od 150 °C.

 •  Řada MC320 Series
Měření v „náročných“ prostředích

Např. pro objekty s neznámou nebo měnící se emisivitou, měření objektů, které jsou menší než velikost bodu (průměr paprsku) pyrometrů, měření objektů, jež se při měření pohybují, popřípadě měření přes páru, kouř nebo prach. Doporučujeme, respektive vyžadujeme, abyste používali poměrové pyrometry.

 • ISQ 5
 • ISQ 5-LO
 • ISR 12-LO
 • IGAR 12-LO
 • ISR 320
 • ISR 6 Advanced
 • ISR 6-TI Advanced
 • IGAR 6
Aplikace pro pyrometry z optických vláken

Optické hlavice pyrometrů z optických vláken můžete používat při teplotě prostředí až 250 °C. Elektromagnetické rušení nemá na ně vliv. Lze je tak používat velice blízko induktoru. Díky malé konstrukci je můžete používat i na místech, která jsou obtížně dostupná. Lze je montovat velice blízko měřenému objektu. Délka optického vlákna až 30 metrů.

Poměrové pyrometry:

 • ISQ 5-LO
 • ISR 12-LO
 • IGAR 12-LO
 • IS 50-LO plus
 • IGA 50-LO plus
 • IGA 320/23-LO
Regulace indukčních generátorů

Indukční procesy a výkon indukčních generátorů lze kupříkladu regulovat prostřednictvím digitálních pyrometrů IMPAC ve spojení s extrémně rychlým digitálním a programovatelným PID ovladačem PI 6000. Tento výjimečně svižný ovladač (doba odběru vzorku pouze 250 µs) byl zvlášť navržen pro použití tam, kde je potřeba rychle měřit teplotu a regulovat ji, např. při procesech indukčního kalení.

 • PI 6000

Výhody pro vás

Pyrometry IMPAC vynikají v těchto aspektech:

 • Standardy nejvyšší kvality
 • Rychlá doba odezvy (lze měřit rychle se pohybující objekty)
 • Přesná měření a široká měřicí pásma
 • Přesné měření při výskytu omezujících vlivů, např. vodní páry nebo prachu
 • Plně digitální úprava signálu
 • Snadnost použití
 • Automatické řízení procesů