Výroba

Řešení pro výrobu oceli

Teplota sehrává zásadní úlohu při výrobě oceli.  Široké portfolio nástrojů pro měření teploty od společnosti LumaSense vyniká svou schopností vylepšovat efektivitu výroby a kvalitu produktů, přesností a trvanlivostí, jež se dokonale hodí pro procesy výroby oceli.

Koksovací pece

Měření teploty v koksárenské peci Základem výroby železa a oceli je koksování uhlí v koksárenské peci. Za tímto účelem se koksárenská pec plní uhlím přes plnicí otvory ve střeše pece. Zpracovávání uhlí se provádí za nepřítomnosti vzduchu při teplotách dosahujících hodnot okolo 1300 °C. Infračervené měření teploty při vhánění vzduchu a u dutých cihel v [...]

Pecní kopule a vysoká pec

Abychom udrželi vysokou pec v řádném chodu, musíme pečlivě měřit teplotu a regulovat ji. Pecní kopule obsahují plyny, které se používají pro ohřívání vysokých pecí. Nachází se v nich také odpadní plyny. Tyto plyny mohou dosahovat teplot až 2600 °C a jsou velmi těkavé. Příležitost Z historického hlediska používají výrobci drahé termočlánky, kterými měří teplotu vzduchu [...]

Sledování torpédové pánve

Takzvané torpédové pánve používané v ocelárnách pro přesun kapalných slitin železa musí splňovat ty nejpřísnější požadavky. K hlavním kritériím pro přesun mezi tavírnou a dalšími zařízeními patří dobrá izolace proti kovu, která musí odolat až 1400 °C. Příležitost Vyzdění je zhotoveno ze žáruvzdorných materiálů. Ty jsou ale vystaveny nadměrnému namáhání a opotřebení kvůli neustálému plnění [...]

Měření licího proudu

Sledování teploty lité taveniny ve slévárnách je náročné, a to kvůli proměnlivým podmínkám měření a vlastnostem kovu. Ve většině sléváren se teplota kovové taveniny obvykle měří ponornými sondami s termočlánky. Toto ponorné měření můžete provádět výhradně v kelímcích nebo v přepravních pánvích; zde je tavenina stacionární. Tento proces však nelze realizovat v licím proudu, kde by [...]

Detekce strusky

Při odpichu tekuté oceli z kyslíkových konvertorů (BOF) nebo elektrické obloukové pece (EAF) je výhodné mít co nejmenší množství strusky, která se přenáší do pánve. Měření průměrné teploty licího proudu při lití může být v přítomnosti strusky a při oxidaci nelehké. Výzva Dříve se to provádělo vizuálním pozorováním odpichovaného proudu nebo pomocí elektromagnetických indukčních cívek, [...]