Koksovací pece

Měření teploty v koksárenské peci

Základem výroby železa a oceli je koksování uhlí v koksárenské peci. Za tímto účelem se koksárenská pec plní uhlím přes plnicí otvory ve střeše pece. Zpracovávání uhlí se provádí za nepřítomnosti vzduchu při teplotách dosahujících hodnot okolo 1300 °C.

Infračervené měření teploty při vhánění vzduchu a u dutých cihel v koksárenské peci prostřednictvím speciálně sestrojeného přenosného pyrometru.

Příležitost

Koksovací baterie se ohřívá svislými otopnými stěnami, které sestávají až ze 40 topných tahů umístěných mezi jednotlivými komorami pece.  Teplo se přenáší ze stěn do středu pece, čímž se uhlí v rámci koksovacího procesu přeměňuje v koks a tuhne ve vzdálenosti od stěn pece. Aby bylo koksování uhlí efektivní, musí být po celé otopné stěně zajištěno optimální rozložení tepla. To se provádí regulací tepelného výkonu. Jakékoli zbytky a usazeniny na topné stěně mohou mít negativní vliv na kvalitu koksovacího procesu, a dokonce i mohou způsobit výrobní ztráty a vyvolat zvýšené náklady na obnovení provozu. Přesná regulace dodávky tepla a sledování rozložení teploty v topných stěnách během celého výrobního procesu je tudíž nezbytné. Odpovídající měření teploty se provádí v topných stěnách přilehlých koksárenských pecí přímo z krytu pece po otevření kanálů topných tahů.

Většina koksovacích baterií sestává ze 70 pecí a až 40 topných tahů. Záznam teploty se provádí střídavě v rámci podélného nebo příčného měření. Při příčném měření se v řadě měří několik otopných stěn. Údaje se pak zaznamenávají. Tímto způsobem lze v rámci příčného měření změřit 14 otopných stěn ve 3 fázích (14 * 120 hodnot). Případně lze také provádět libovolná měření až 140 hodnot v rámci měřicí série (14 * 140 hodnot), z nichž vzejde celkem 1960 výsledných hodnot.

Naše řešení

Speciální přenosné pyrometry IMPAC IGA 315-K a IS 8 pro se zabudovaným úložištěm dat pro bezkontaktní měření teplot v koksárenských bateriích:

  • Snadná obsluha díky nastavování parametrů na zadní straně měřicího nástroje a zobrazování naměřených hodnot v hledáčku a na zadní straně.
  • Vysoce kvalitní variabilní zaostřovací optika spolu s velkým hledáčkem jednoduše zaměřují a měří, a to dokonce i na dlouhé vzdálenosti měření (až 12 m) a u těch nejmenších rozměrů měřené plochy na odpovídajících místech v koksárenské peci, a to přes kontrolní otvory ve střeše pece.
  • Zabudovaná datová paměť až pro 2000 měření teploty a rozhraní pro přenos dat do PC ve formátu aplikace Excel.
  • Kryt byl speciálně vyvinut pro koksovny. Vyniká robustní konstrukcí a pláštěm s tepelnou ochranou pro každodenní použití v prostředí s vysokými teplotami a ve velmi prašném prostředí.

Výhody pro vás

  • Rychlé, časově nenáročné a přesné měření teploty fází se vzduchem a dutých cihel v koksovacích bateriích z pecní střechy, aniž by došlo k ohrožení provozní spolehlivosti nebo k přerušení provozu
  • Kompletní dokumentace sledování koksárenské pece prostřednictvím datového úložiště a následného vyhodnocovacího zařízení
  • Praktické sledování procesu a speciální regulace přívodu tepla v rámci celé koksárenské baterie pomocí bezkontaktního měření teploty
  • Zajišťování jakosti a úspory nákladů díky optimálnímu využívání energie a surovin
(Visited 334 times, 1 visits today)