Měření licího proudu

Sledování teploty lité taveniny ve slévárnách je náročné, a to kvůli proměnlivým podmínkám měření a vlastnostem kovu.

Ve většině sléváren se teplota kovové taveniny obvykle měří ponornými sondami s termočlánky. Toto ponorné měření můžete provádět výhradně v kelímcích nebo v přepravních pánvích; zde je tavenina stacionární. Tento proces však nelze realizovat v licím proudu, kde by po ponoření sondy došlo jeho narušení.

Výzva

Ve slévárnách jsou konvenční termočlánky postupně nahrazovány bezkontaktními měřicími technikami. Speciálně navržené pyrometry uspokojují specifické nároky na měření licích proudů.

Oproti měření pomocí termočlánků lze pomocí pyrometrů provést bezkontaktní měření teploty licího proudu přímo při plnění formy. Můžete změřit přesnou teplotu odlévání, jež má zásadní vliv na jakost odlévaného výrobku.

Na povrchu licího proudu se vytvářejí tenké zoxidované vrstvy. U bezkontaktního měření na licích proudech je potřeba na ně pamatovat. Emisivita zoxidované vrstvy se totiž výrazně liší od emisivity odlévaného materiálu.

Z tohoto důvodu je vhodné používat vícebarevné, respektive poměrové pyrometry. Ty detekují emitované infračervené záření ve dvou různých vlnových délkách. Měření se tak v zásadě stává nezávislé na emisivitě objektu.

Pomocí spektrálních pásmových pyrometrů, jež detekují jen infračervené záření v jediném spektrálním rozsahu, můžete dosáhnout platných výsledků měření, jestliže vrstva strusky nebo oxidu na tekutém kovu je trvale roztržena.

Řešení pro následující procesy

Měření licího proudu s pevným poměrovým pyrometrem, jenž umožňuje speciální „režim měření licího proudu“

Automatické měření licího proudu: Výpočet průměrné teploty lití. Teploty na začátku lití a na jeho konci se neuvažují. Zorné čáry zaručují, že licí proud se neposune mimo rozsah. Systém lze snadno připojit ke stávajícím databázovým systémům.

 • ISR 12-LO/GS
Měření licího proudu pomocí pevných poměrových pyrometrů

Kontinuální měření licího proudu s výpočtem průměrné teploty.

 • ISR 6 Advanced
 • IGAR 6 Advanced
 • ISR 12-LO
 • ISQ 5
 • ISQ 5-LO
Měření licího proudu pomocí přenosného spektrálního pásmového pyrometru

Zvláštní slévárenský pyrometr pro manuální bezkontaktní měření teploty roztavených kovů v rozsahu od 1000 do 2000 °C.

Měření můžete provádět v různých fázích výroby, jestliže je vrstva strusky nebo oxidu na tekutém kovu roztržená.

Automatické měření licího proudu a výpočet průměrné teploty lití. Lze připojit on-line k PC.

 • IS 8-GS pro

Díky softwaru InfraWin (je součástí dodávky nebo ho lze zdarma stáhnout) můžete naměřená data o teplotě zobrazovat a zpracovávat v osobním počítači, a to v reálném čase.

Software TQCS (Temperature Quality Control System) můžete používat ve spojení s digitálními nebo analogovými pyrometry, a dokonale tak zaznamenávat a dokumentovat teploty pro každý jednotlivý zpracovaný kus až na 30 strojích současně.

Výhody pro vás

 • Přímé a přesné měření licího proudu
 • Automatický záznam teploty lití
 • Komplexní dokumentace teploty v každém jednotlivém procesu lití; využívá se velké datové úložiště
 • Ponorná lanceta při měření termočlánky je nahrazena nebo alespoň omezena
 • Minimální nároky na údržbu systému
 • Vyšší bezpečnost a nižší požadavky na zásahy obsluhy
 • K dostání je i speciální provedení pro mobilní nasazení ve slévárnách
 • Měření lze provádět ve všech výrobních fázích, a to za předpokladu, že vrstva strusky na tekutém kovu je roztržena
 • Dodržování specifikací kvality díky opakovatelným procesům
(Visited 315 times, 1 visits today)