Sledování torpédové pánve

Takzvané torpédové pánve používané v ocelárnách pro přesun kapalných slitin železa musí splňovat ty nejpřísnější požadavky. K hlavním kritériím pro přesun mezi tavírnou a dalšími zařízeními patří dobrá izolace proti kovu, která musí odolat až 1400 °C.

Příležitost

Vyzdění je zhotoveno ze žáruvzdorných materiálů. Ty jsou ale vystaveny nadměrnému namáhání a opotřebení kvůli neustálému plnění a vypouštění roztaveného železa. Abychom předešli závažným poškozením kvůli porušené izolaci, musí být slabá místa torpédové pánve však detekována. Jinak byste museli provádět nákladné čištění a opravy, které by si vyžádaly drahé odstávky, a zároveň byste vystavili osoby riziku poranění.

Termografické systémy se dokonale hodí pro kontrolu stavu pánví. Díky nim můžete detekovat kritické body pomocí horkých míst na vnějším plášti. Měření pomocí manuálních termokamer, které se používalo dosud sporadicky, nezaručuje dokonalou kontrolu. Oproti tomu nasazení stacionárního systému vám dovolí implementovat efektivní systém řízení prostřednictvím navazující databáze.

Naše řešení

Samostatný termografický systém s výstrahou před horkými body a možností řízení pánve má tyto vlastnosti:

  • Vysoké rozlišení kamery minimálně 320 x 240 obrazových bodů (pixelů), rozsah měření teplot od 0 do 500 °C.
  • Analýza údajů o teplotě ve specifických zájmových oblastech (ROIs) tepelného obrazu a automatické vyhledání nejteplejšího bodu (slabý bod v izolaci)
  • Termografický snímek sledující torpédový snímek a uložení dat pro kontinuální srovnávání stavu pojezdu (řízení vozíku).
  • Parametrizace typických naměřených hodnot (např. maximální teploty) pro nastavení prahových hodnot za účelem vizuální, popřípadě zvukové signalizace.
  • Montáž kamerového systému do průmyslového krytu odolného proti povětrnostním vlivům – hodí se i pro instalaci do venkovního prostředí a pro nepřetržitý provoz.
  • Propojení všech komponent systému přes protokoly TCP/IP pro přenos průmyslových dat

(Visited 242 times, 1 visits today)