Použití s hliníkem

Teplota je podstatným parametrem při zpracovávání hliníku. Ať už se jedná o vytlačování, válcování, odlévání nebo kování, pouze přesná regulace teploty zabezpečí požadované vlastnosti materiálu.

Abychom uvedli příklad: Během lisování při vytlačování dochází za příliš vysoké teploty k značnému změkčení tvarovaného profilu. Výrobek pak ztratí požadovaný tvar (vyrobí se zmetek). Při příliš nízkých teplotách hliníkový sochor dostatečně nezměkne na to, aby byl bez obtíží protlačen lisovnicí (problémy s kvalitou, snížený výkon). Navíc příliš tvrdý sochor lisovnici poškodí.

V mnohých výrobních závodech se teplota měří pouze náhodně pomocí kontaktních teploměrů. Takto nelze celkovou ani průběžnou teplotu sledovat. Oproti tomu bezkontaktní termometrie je optimalizovaná pro měření roztaveného hliníku, horkých hotových výrobků a horkých strojních součástí.

Vytlačování hliníku

(Visited 398 times, 1 visits today)

Hliníková tavenina / Licí proud hliníku

(Visited 444 times, 1 visits today)

Kování hliníku

(Visited 255 times, 1 visits today)

Válcování hliníku / Válcování za studena

(Visited 533 times, 1 visits today)

(Visited 184 times, 1 visits today)