Vytlačování hliníku

Výrobní proces hliníkových vytlačovaných profilů můžete dokonale řídit prostřednictvím bezkontaktního měření teploty. Kvalitu výsledného produktu můžete výrazně zvýšit díky regulaci teploty.

Výzva

Vytlačování je proces, v němž je hliníkový sochor vtlačován do lisovnice beranem. Lisovnice určuje formu vytlačovaného pásu. Tímto procesem můžete vytlačovat trubky, dráty, pevné nebo duté profily.

V rámci tohoto procesu se vyskytuje několik kritických fází, u nichž je potřeba sledovat teplotu: po předehřátí sochoru, během vytlačování profilů a v chladicím oddílu vytlačovaných výrobků. Po výměně lisovnice je potřeba zkontrolovat teplotu.

Naše řešení

Pyrometry IMPAC můžete regulovat následující kritické procesy výroby hliníkových produktů:

Měření sochoru

Sochor musí být předehřátý na teplotu mezi 400 °C a 500 °C, čímž bude dostatečně měkký na to, aby byl protlačen přes lisovnici bez jakýchkoli obtíží. Optimální teplota pro předehřívání je velice důležitá, jelikož zaručuje, že výrobní proces proběhne v pořádku. Zrychluje výrobu a zároveň zvyšuje celkový výkon.

Povrch sochorů, který není neopracovaný, různě oxiduje. IS 12-Al měří teplotu většiny hliníkových sochorů. Přitom pamatuje na minimalizaci odrazů.

Měření vytlačovaného profilu

Při výstupu z lisovnice se teplota vytlačovaného hliníkového profilu pohybuje okolo 500 °C. Během vytlačování se sochor dále ohřívá kvůli plastické přeměně. Obecně lze říci, že vysoké teploty výrobní proces urychlují. Pokud se však materiál zahřeje příliš, začne se tavit, ztratí svůj tvar i své vlastnosti. Při příliš nízkých teplotách by se lisovnice mohla poškodit, nebo dokonce zničit.

Při použití bezkontaktní pyrometrie v těchto důležitých oblastech výroby můžete pečlivě sledovat teplotu a vhodně ji regulovat. V rámci výše uvedené aplikace rovněž můžete vyhodnocovat pomocí IS 12-Al teplotu hliníku. Struktura povrchu v tomto okamžiku výroby je v zásadě stálá a nežádá si použití žádného prostředku pro zlepšení vyzařovací schopnosti (emisivity).

Samotné měření můžete provádět shora přes otvor ve vytlačovacím nástroji, popřípadě přímo poté, co profil vystoupí z lisovnice. Dále lze zaměřit na čelist lisu, zacílení na vytlačovaný profil.

Při procesech s několika paralelními vytlačovanými pásy rozdílných tvarů a poloh nebo při časté výměně lisovnice a změně příslušných geometrií profilu přichází LumaSense IMPAC IS 12-Al s řešením v podobě integrovaného skeneru. Zařízení není nutné přenastavovat pro jednotlivé nové tvary vytlačování, protože výstup je trvale „skenován“ a dochází i k automatické detekci výrobních pásů.

Hliníkový profil (proces kalení)

Po vytlačení se vyrobený profil ochladí. Abychom zaručili stále vysokou kvalitu koncového produktu, je potřeba regulovat rychlost chlazení.

Pro sledování teploty pásu se používá IGA 140/23 nebo IPE 140 v kombinaci se stimulátorem emisivity.  Pro kalicí proces jsou tyto pyrometry měřící od 5 a 50 °C výše dokonalé.

Měření teploty lisovnice

Před instalací je potřeba novou lisovnici předehřát na teplotu sochoru. Pokud sochor narazí na studenou lisovnici, vyvolá výsledný teplotní šok problémy. Jestliže horní část ingotu narazí na studenou lisovnici, ochladí se, ztvrdne a zablokuje proces vytlačování. Díky bezkontaktnímu měření teploty lze teplotu lisovnice snadno a rychle monitorovat, čímž předejdete problémům již od samotného začátku.

Lisovnice je zhotovena z kovu, což je ideální cíl pro krátkovlnné standardní pyrometry. Pro pevná zařízení doporučujeme digitální pyrometry IGA 5 a IGA 6 Advanced. Flexibilními alternativami jsou přenosné nástroje, jako je např. IGA 8 plus se zaměřováním přes čočku nebo IGA 15 plus s laserovým zaměřovacím světlem.

Výhody pro vás

LumaSense je vaším partnerem ve všech aspektech bezkontaktního měření teploty prostřednictvím infračervené technologie. Přináší systémová řešení, průmyslová řešení nebo zvlášť uzpůsobená řešení, která se hodí pro konkrétní operace ve vašem podniku. Naši zákazníci těží z našich dlouhodobých zkušeností v oblasti technologie pyrometrů.

  • Standardy nejvyšší kvality
  • Analýza rychlých procesů
  • Měření pohyblivých předmětů
  • Dlouhodobá podpora pro všechny výrobky
  • Snadnost použití
  • Plně digitální úprava signálu
  • Otevřený softwarový protokol UPP® (integrace do vašeho zařízení)
(Visited 256 times, 1 visits today)