Kapka skloviny

Měření teploty kapky skloviny

Během procesu tváření lahve se z nálitku uvolňuje roztavená „kapka skloviny“. Její velikost a viskozita sehrává důležitou roli při stanovování tloušťky stěny výsledné lahve.  Teplota kapky skloviny přímo souvisí s viskozitou skla a rychlostí chlazení. Abychom získali výrobek vysoké kvality, musíme tuto teplotu měřit přesně.

Příležitost

Měření teploty kapky skloviny je možné pouze pomocí bezkontaktních pyrometrů.

Pyrometry potřebné pro tuto aplikaci musí pracovat rychle kvůli vysoké frekvenci cyklů a musí být s to změřit teplotu uvnitř kapky skloviny. Je to nezbytné, jelikož povrchová teplota skla snadno podléhá okolním teplotám. Hloubka měření se uzpůsobí tak, aby vyhovovala typu skla nebo velikosti kapky skloviny, a to výběrem různých rozsahů spektra.

Pro následné zpracování se obvykle uloží naměřená nejvyšší teplota (výběr maxima).

Naše řešení

Nástroj IMPAC ISR 6-TV Advanced od společnosti LumaSense využívá pyrometr s krátkou vlnovou délkou (0,9..1,05 µm), který měří vnitřní teplotu kapky skloviny, a to bez ohledu na její tloušťku. Chyby emisivity jsou minimální.  Pyrometr s rychlou odezvou (2 ms) může zvýšit výkonnost zpracovávání a díky TV výstupu může uživatel ověřovat polohu a velikost kapky skloviny a kontrolovat odchylky v procesu.  Robustní konstrukce s třídou krytí IP 65 a volitelný chladicí a čisticí plášť se výborně hodí do náročných průmyslových prostředí.  Prvotřídní přesnost, opakovatelnost a stabilita se dokonale hodí pro výrobu skla.

Výhody pro vás

  • Vysoká rychlost měření pro vysoký výkon
  • Vnitřní teplota bez ohledu na tloušťku změřená poměrovým pyrometrem
  • Balíček s kompletním příslušenstvím včetně senzoru, chlazení a čištění vzduchem
  • Možnost TV pro kontrolu na obrazovce a se záznamem
  • Kryt s třídou ochrany IP65