Ploché sklo

Ploché sklo tvoří značnou část produkce ve sklářském průmyslu. Architektonické ploché sklo se využívá v solárním odvětví, pro ploché monitory, čelní skla automobilů a pro okna. S plochým sklem se můžeme denně setkávat (a také se přes něho díváme).

I pokročilé technické prostředky využívají velice tenké ploché sklo pro solární panely a malé tenké dotykové obrazovky. Především nalézá uplatnění v solárním průmyslu a při výrobě zobrazovacích jednotek.

Nároky na ploché sklo a jeho technické specifikace se neustále zvyšují. Proto musíte provádět přesné měření teploty v každém jednotlivém výrobním kroku.

Společnost LumaSense Technologies přichází s těmi správnými typy bezkontaktních infračervených pyrometrů, jež se hodí pro různé zóny, v nichž se ploché sklo vyrábí, kupříkladu tavicí nádrže, cínové lázně a chladicí pece.

LumaSense nabízí pyrometry pro měření povrchu skla v chladicí peci, pro měření uvnitř skla s penetrační hloubkou a pro měření přes plameny uvnitř cínové lázně (horké zóny) nebo pro měření povrchové teploty (studené zóny).

Linky plochého skla

(Visited 303 times, 1 visits today)

Výroba plochého skla bez pnutí

(Visited 216 times, 1 visits today)

(Visited 198 times, 1 visits today)