Výroba PET lahví

Polyethylen (PET) je dnes široce využívaný plast jako obalový materiál v mnoha odvětvích. Především v potravinářství se nádoby PET vyskytují v mnoha podobách a tvarech, přičemž některé z nich kladou docela vysoké nároky na výrobní proces.

Výzva

Injekční vydouvání se osvědčilo coby správný proces pro výrobu dutých těles, jakými jsou kupříkladu PET lahve. Teplota plastové skloviny sehrává v tomto výrobním procesu důležitou roli. Předlisek se zahřeje na teplotu okolo 250 °C. Do své konečné podoby je nafouknut stlačeným (tlakovým) vzduchem v dokončovací formě. Následně se obvykle přesouvá přímo do plnicí stanice.

Pokud je předlisek zahříván příliš dlouho nebo naopak příliš krátce hned v první fázi, nebude materiál vykazovat optimální vlastnosti, jež by se hodily pro další zpracování. Z tohoto důvodu je potřeba zavést řízený proces zahřívání. Použití termografického systému k tomu významně přispívá. Nejenže vám pomůže optimalizovat váš výrobní proces, nýbrž vám též přinese úspory nákladů na energie a materiály.

Naše řešení

Termokamera MC320L – stacionární nástroj pro sledování procesů

 • 320 x 240 obrazových bodů (pixelů), detektor dlouhých vlnových délek pro optimalizaci prostorového rozlišení, dokonce i na tenkých vzorcích PET
 • Zjištění hodnot teploty při rychlosti skenování 60  snímků za sekundu

Software pro tepelné zobrazování v reálném čase LumaSpec™ RT

 • Dvourozměrné zobrazení tepelného profilu předlisku spojitými linkami
 • Záznam sekvencí v reálném čase a analýza i dokumentace hodnot teploty
 • Analýza naměřených dat v reálném čase, např. porovnání teplot předlisku na
  základě uživatelem definovaných linkových profilů (přes předlisek) nebo trendů (kritické oblasti)
 • Automatická kontrola procesů založená na naměřených teplotách díky přenosu dat do hlavního řídicího systému linky

Výhody pro vás

 • Přesné měření předlisku během vysokorychlostního výrobního procesu
 • Optimalizace výrobního procesu
 • Automatické sledování procesů a jejich regulace vycházející z teplot naměřených na předlisku
 • Úspory nákladů za spotřebované energie a použité materiály
-->